هرگز براي آزمايش نشت گاز از شعله استفاده نكنيد . استفاده از كف مواد شوينده روش مناسب تشخيص نشت گاز است .    قبل از انجام هر گونه حفاري در محدوده مناطق گازرساني شده هماهنگي با شركت گاز ضروري است .    سرويس دوره اي تجهيزات گرمايشي شامل رسوب و دوده زدايي مخازن ، لوله ها و كوره موجب صرفه جويي قابل توجه در مصرف گاز طبيعي مي شود .    يكي از راههاي صرفه جويي اين است كه دماي آبگرمكن و شوفاژ را بين 50-60 درجه ي سانتيگراد قرار دهيد .    هموطن گرامي ، درصورت احساس مسموميت با گاز مونوكسيد كربن سريعاً وسيله گازسوز را خاموش نموده و پنجره ها را گشوده و در معرض هواي تازه قرار بگيرد .    بخاري مانند هر وسيله گازسوز ديگري به اكسيژن نياز دارد . بنابراين از مسدود كردن تمامي درزها و منافذ اكيداً خودداري كنيد .    نصب و استفاده از خاموش كننده هاي استاندارد در آشپزخانه از عوارض ناشي از آتش سوزي ها جلوگيري مي كند .    بهنيه مصرف كردن گاز ، بهينه مصرف كردن درآمد خانواده است .    هر وسيله گازسوز بايد داراي يك دودكش و مجهز به كلاهك استاندارد به شكل H باشد.    هموطن گرامي سرد بودن دودكش فلزي يا آبگرمكن نشانه وجود خطر و مسدود بودن مسير دودكش است.    به هيچ عنوان نبايد دودكش آبگرمكن و هود آشپزخانه از يك لوله يا كانال مشترك عبور داده شوند .    براي وصل كردن شيلنگ گاز به وسيله گازسوز و لوله كشي گاز حتماً بايد از بست هاي فلزي استفاده كنيد .    استفاده از لوله هاي آكاردئوني آلومينيومي به علت جفت نشدن با وسايل گازسوز و محل دودكش خطرناك است .    هر چراغ روشنايي گازي بايستي داراي يك شير قطع كننده مجزا باشد از اتصال آن به شيرهاي اجاق گاز ، بخاري و يا آبگرمكن جداً خودداري نماييد    درصورتيكه احساس كرديد سوخت بخاري ناقص بوده و يا باشعله آبي نمي سوزد به آن بي‌تفاوت نمانيد، ممكن است اين نقص ناشي از نرسيدن هواي كافي به بخاري باشد.     در هنگام قطع گاز از شبكه شهر و در مرحله نخست فوراً شير اصلي گاز را بسته و سپس شيرهاي مصرفي خانگي كليه واحدها درساختمان را ببنديد    از وارد آوردن ضربه بوسيله ديگ و ساير ظروف سنگين بر روي اجاق گاز جداً خودداري كنيد زيرا اين عمل باعث سست شدن اتصالات و نشت گاز مي شود.    هر وسيله گازسوز بايستي داراي دودكش مناسب و بدون اشكال جهت تخليه گازهاي حاصل از احتراق به فضاي آزاد باشد و هرگونه نقص و نارسايي و رعايت ننمودن استانداردها در اين مورد موجب حادثه خواهد گرديد    براي وصل كردن بخاري به لوله‌كشي گاز هرگز از شيلنگ‌هاي آب و یا لوله های غيراستاندارد استفاده نكنيد.    استفاده از اجاق پلوپز به عنوان وسيله گرمايشي ممنوع است * نصب بخاري ديواري در اتاق خواب مجاز نيست * نصب شومينه بدون ترموكوپل ممنوع است * نصب شومينه در اتاق خواب مجاز نيست     نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *   

 

هدف : هدف از طرح موضوع آشنايي کارکنان با خطرات صنعت گاز به عنوان مقدمه بحث ايمني مي باشد ، به اين ترتيب که کارکنان براي اينکه خود را آماده مقابله با حوادث نمايند قبلاً مي بايستي خطرات صنعت را شناخته و سپس با توجه به نوع شغل خود اقدامات کنترلي و  يا پيشگيرانه مورد نياز را در اين راستا انجام دهند .

 شرح موضوع :

صنعت گاز با توجه به ماهيت آن داراي خطراتي مي باشد و طبيعتاً هريک از کارکنان با توجه به نوع شغل خود با يک يا چند مورد از آنها به صورت مداوم روبرو و دست به گريبان مي باشند ، لذا کارکنان اعم از رسمي و ارکان ثالث مي بايستي خطرات شغل خودر ا شناخته و براي مقابله با آنان آمادگي لازم راد اشته باشند.در ذيل خلاصه اي از اين خطرات ذکر مي گردد :

- خطر سروکار داشتن با مواد منفجره ( شامل نقل و انتقال و انفجار )

- خطر سقوط اشياء از بالاي سر

 - خطر آتش سوزي

- خطرسقوط از نقاط مرتفع

- خطر انفجار

- خطر ترکيدن ظروف تحت فشار

- خطر گازز دگي و مسموميت

- خطر حوادث و سائط نقليه ( هوايي ،در يايي و زميني

- خطر برق گرفتگي

- خطر مواد شيميايي

- خطر ماشين آلات بدون حفاظ

- خطر غرق شدن

- خطر حيوانات و حشرات گزنده

- خطر مواد راديواکتيو

 خطرات و حوادث صنعت گاز و لزوم رعايت موارد ايمني :

گاز با تمام محاسني که دارد داراي معايبي نيز هست که اگر بخواهيم موارد ايمني مربوط به آنرا رعايت نکنيم بصورت بلاي خانمان برانداز

 در مي آيد .مي دانيم حوادث اکثراً قابل پيش بيني بوده و هزينه پيشگيري به مراتب ارزانتر از ترميم خسارت ناشي از آن ميباشد و بعلاوه

رعايت اصول ايمني موجب پيشرفت و افزايش بازده و بالعکس کثرت حوادث عامل موثر کاهش و کندي کار خواهد بود لذا کليه کارکنان

 مي بايست با هوشياري کامل مواردي را که باعث بروز حوادث مي گردد برطرف نموده تا بتوانند وظائف محوله را به نحو احسن  به   انجام بر سانند .

 

 

۳۰بهمن ۱۳۸۹ 3871