1) اشتراک پذیری مشترکین جزء

برای گازکشی واحد مورد درخواست باید چه اقدامی نمود؟

شما می‌توانید در صورت وجود علمک گاز به یکی از ادارات گاز مجاز در سطح شهرستان/شهر مراجعه فرمایید و پس از توافق نسبت به اجرای سیستم لوله‌کشی واحد خود اقدام نمایید. شرکت مجری موظف است قبل از هر گونه اقدامی از دستور‌العمل و استانداردهای کار اطلاع لازم کسب نماید ودر صورت لزوم با تهیه نقشه شروع به کار و ارایه آن به بازرسین سازمان نظام مهندسی راهنمایی لازم را دریافت و سپس اقدام به لوله‌کشی نماید. پس از خاتمه کار شرکت مجری نقشه پایان‌کار را تهیه و برای بازرسی و تأیید به سازمان نظام مهندسی ارایه خواهد نمود.پس از تائید سیستم لوله‌کشی توسط سازمان نظام مهندسی استان، می توان از یکی از درگاه‌های ارائه دهنده خدمت توسط شرکت گاز (حضوری/الکترونیکی/دفتر پیشخوان دولت) جهت اشتراک‌پذیری اقدام نمود.

واگذاری اشتراك گاز به چه اماكنی ممنوع است؟

واگذاری اشتراك گاز به واحدهایی كه از مواد اشتعال‌زا مانند كاغذ، چوب، پارچه، مواد نفتی و روغنی استفاده می‌نمایند مجاز نمی‌باشد. ولی اگر از سیستم گرمایی غیر مستقیم مانند شوفاژ یا پكیج استفاده نمایند بلامانع است.

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

اصل سند مالکیت و اصل پایانکار ساختمانی یا هرگونه مدرک معتبر مالکیت و همچنین اصل شناسنامه و نقشه لوله‌کشی تأیید شده سازمان نظام مهندسی، اصل فیش واریزی هزینه برقراری انشعاب، وکالتنامه یا معرفی‌نامه در صورتی که مالک حضور ندارد و قبض گاز همسایه مجاور به همراه شخص مالک از جمله مدارک مورد نیاز می‌باشد.

نصب کنتور پس از چه مدت از تشکیل پرونده انجام خواهد شد؟

به طور معمول بین ۳ تا ۵ روز پس از کامل بودن مدارک و تشکیل پرونده درخواست اشتراک‌پذیری، کنتور مشترکین نصب و جریان گاز برقرار خواهد شد

 

2) اشتراک پذیری مشترکین عمده

متقاضیان صنعتی یا مصارف عمده باید برای گازرسانی چه اقدامی نمایند؟

اینگونه متقاضیان همراه با اطلاعات مصرف دستگاه‌های خود باید به شرکت گاز استان، واحد هماهنگی فروش و خدمات مشترکین مراجعه نمایند و در صورت امکان گازرسانی، نسبت به عقد قرارداد اقدام و سپس با راهنمایی این امور نسبت به سایر اقدامات لازم در لوله کشی واحد خود اقدام نمایند.

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

3) ارائه قبض المثنی

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

4) ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب)

 

تسویه حساب چیست؟

با اعلام آخرین رقم مصرف کنتور از طرف مشترک، با هر یک از روش های اعلام شده در بسته اطلاعاتی تسویه حساب، برای او شناسه قبض و شناسه پرداخت (برای آخرین مصرف اعلام شده او) صادر می گردد. مشترک می تواند بدون مراجعه به بانک با یکی از درگاههای پرداخت قبض با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت نسبت به پرداخت مبلغ آن اقدام نماید: (خدمات الکترونیک وب سایت، اپلیکیشن شرکت گاز، درگاه های بانکی، دستگاه های POS فروشگاهی، ATM ، تلفن بانک و ...)

 

من قبض قبلی ام را پرداخت كرده ام ولی مجددا در قبض فعلی به عنوان بدهی پيشين آورده شده است. چه كار بايد بكنم؟

به دفاتر پیشخوان واقع در محله خود مراجعه نمایید و درخواست کسر بدهی را انجام دهید و سپس پرداخت صورتحساب انجام پذیرد.

 

در صورت تاخیر پرداخت قبض گاز جریمه دریافت می گردد یا خیر ؟

جریمه دریافت نمی‌گردد ولی در صورت قطع گاز هزینه قطع و وصل دریافت می شود.

 

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

5) ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/شهرداری ها)

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

6) تغییر نام مشترک جزء

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام چیست؟

ارائه اصل و رونوشت سندمالکیت ملک، قولنامه محضری، شناسنامه و کارت ملی + تکمیل فرم مربوطه  در دفتر پیشخوان دولت


نام مشترک در قبض گاز ناقص درج می گردد، چه کاری باید انجام پذیرد؟

لطفا با در دست داشتن مدارک مربوطه به دفاتر پیشخوان و یا امور مشترکین اداره گاز مربوطه مراجعه تا نسبت به اصلاح اطلاعات روی قبض شما اقدام گردد.

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

 

7) اصلاح آدرس مشترک جزء

 

کد آدرس در شرکت گاز چیست؟

کد آدرس شماره ای است که در قبوض نشان دهنده شماره واحد ساختمانی در یک قسمت از شهر می باشد. عددی است 10 رقمی که دو رقم سمت چپ نشان دهنده بخش، دو رقم بعدی قطعه و بقیه ارقام بلوک ملک مربوطه می باشد.

آیا کد آدرس توسط مشترک اصلاح می شود؟

خیر کد آدرس توسط سیستم کدگذاری شرکت ملی گاز تهیه و تخصیص داده می شود. اصلاحات آن نیز توسط مامورین قرائت کنتور و امور بهره برداری انجام می گیرد.

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

8) ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)

 

چگونه می توان کارکرد کنتور را اعلام نمود؟

شما می توانید اشتراک خود را به همراه کارکرد کنتور بصورت (کارکرد کنتور* شماره اشتراک) به سامانه پیامکی 20006194 ارسال، یا با شماره گیری تلفن 3414 ، یا با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان اعلام و یا در سامانه خدمات الکترونیک سایت شرکت گاز استان گیلان ثبت نموده تا قبض برایتان صادر و پیامک گردد.

 

آیا در صورت تاخیر در پرداخت قبض گاز، جریمه دریافت می گردد ؟

جریمه دریافت نمی گردد ولی در صورت قطع گاز هزینه قطع و وصل دریافت می شود

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

9) اصلاح قبض مشترکین گاز

 

چگونه می توان قبض گاز را دریافت نمود؟

شما می توانید با ارسال شماره اشتراک خود به سامانه پیامکی 20006194 ، یا با شماره گیری تلفن 3414 ، یا با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان و یا از طریق سایت شرکت گاز استان آخرین قبض خود را دریافت نمایید.

 

نحوه ثبت شماره تلفن همراه جهت دریافت صورتحساب بصورت پیامکی چگونه است؟

شما می توانید با ارسال (1* شماره اشتراک) به سامانه 20006194 ، ضمن ثبت شماره تلفن همراه شما، صورتحساب خود را در هر دوره بصورت پیامکی دریافت نمایید.

 

نحوه حذف و عدم دریافت پیامک صورتحساب برای تلفن همراه چگونه است؟

با ارسال شماره اشتراک * off به سامانه 20006194 ، ارسال قبض این اشتراک به تلفن همراه مورد نظر غیر فعال خواهد شد.

 

آیا می توان قبض را بعد از مهلت پرداخت واریز کرد؟

واریز قبض بعد از مهلت، ممکن است باعث درج بدهی در قبض بعدی شود که در اینصورت با مراجعه به امور مشترکین و ارائه قبض واریز شده نسبت به اصلاح آن اقدام می گردد.

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

10) تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

11) تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

 

12) رفع اشکال قبض گاز

 

مشترک قبض گاز را دو یا چندبار واریز نموده است، چه اقدامی بایستی انجام دهد؟

در صورت پرداخت بیش از یکبار یک صورتحساب، صورتحساب شما تسویه و الباقی مبلغ به عنوان بستانکار برای شما در قبض های بعدی محاسبه می گردد.

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

13) تست کنتور گاز

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

14) نصب علمک

 

 

مشترک چند ماه است كه درخواست علمك را به اداره گاز ارايه كرده نموده، اما كاری صورت نگرفته است. دلیل آن چیست؟

پس از ارائه مجوز حفاری از شهرداری به شرکت گاز علمک در نوبت نصب قرار می گیرد.

 

آیا جهت نصب علمک خانگی هزینه ای دریافت می گردد ؟

خیر،  مگر در موارد خاصی که واحد درخواست کننده متقاضی علمک دوم باشد.

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

15) جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

16) جابجایی علمک

 

در كوچه فرد برای جابجايی علمك، حفاری صورت گرفته است و ترميم نشده است. چه كار بايد انجام دهد؟

با واحد نصب و انشعابات اداره گاز مربوطه تماس بگیرد.

 

در صورت نیاز به شبکه یا علمک گاز چه اقدامی باید نمود؟
متقاضی محترم شما می توانید برای درخواست فوق به اداره گاز و یا دفتر جامع خدمات مشترکین ناحیه مربوط مراجعه و  فرم مربوط را تکمیل نمایید تا کارشناس مربوط به محل مراجعه و ضرورت و مقدورات فنی شرکت را بررسی نماید. در صورت تأیید لازم است با دریافت نامه از شرکت گاز برای تهیه  نقشه و مجوزهای لازم به شهرداری منطقه مربوط مراجعه و مجوز لازم را اخذ و به این اداره تحویل نمایید. شرکت گاز پس از دریافت نقشه و مجوز فوق نسبت به تهیه طرح و اجرای شبکه و یا نصب انشعاب اقدام خواهد نمود.

 

آیا جهت جابجایی علمک هزینه ای دریافت می گردد ؟

 جهت جابجایی هزینه های متعلقه دریافت می گردد .

نوبت نصب علمک یا کنتور و رگولاتور چه موقع است؟

 پس از دریافت مجوز حفاری از شهرداری بر اساس الویت در نوبت نصب علمک قرار می گیرید و پس از انجام مراحل اشتراک پذیری بر اساس الویت در نوبت کنتور و رگولاتور قرار می گیرید.

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

17) قطع جریان گاز مشترکین

 

بدون اطلاع گاز مشترک را بعلت بدهی قطع کرده اند، دلیل چیست؟

طبق بند 2,7 مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و همچنین بند 6 پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین، در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت مقرر پرداخت ننماید شرکت مجاز به قطع جریان گاز می باشد. جهت اطلاع مشترکین محترم در قبض هایی بیش از 2 دوره بدهی، اخطار به قطع درج می گردد.

مشترک بدهی ندارد، اما گاز ایشان را قطع کرده‌اند؟

حسب دستورالعمل شرکت ملی گاز ایران ( بند 2-10-د) ، در صورت عدم قرائت کنتور طی 2 دوره متوالی، گاز مشترک به علت نکات ایمنی قطع می گردد.

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

18) وصل مجدد جریان گاز مشترکین

 

بخاطر بدهی گاز را قطع کردند برای وصل گاز، مشترک چه کاری باید انجام دهد؟

لطفا صورتحساب واریز شده را به امور مشترکین اداره گاز مربوطه ارائه تا نسبت به صدور فرم وصل گاز اقدام گردد.

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

19) ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

 

مبلغ انتقال یافته چیست؟

بدهی گذشته مربوط به صورتحساب های پرداخت نشده در دوره یا دوره های قبلی و همچنین تعدیلات اصلاح قبض (بستانکار/بدهکار ) در این ستون درج می گردد. مثال برگشت قسمتی از مبلغ آبونمان در سال جاری در قبوض صادره بستانکار بوده و در این ستون نشان داده شد.

مبلغ متفرقه چیست؟

هرگونه بدهکاری و یا بستانکاری که مربوط به گازبها و آبونمان نباشد ( هزینه های تغییر نام ، صدور قبض المثنی به درخواست مشترک ، تست کنتور ، قطع و وصل جریان گاز ، جابجائی کنتور ، خسارت کنتور و رگولاتور و جابجائی علمک و یا اخذ خسارت آن و اخذ کسورت هزینه اشتراک پذیری و همچنین عودت اضافه پرداخت این هزینه ها .....) و به عهده مشترک می باشد در این ستون درج می گردد.

مبلغ مانده بدهی چیست؟

مانده بدهکاری / بستانکاری مشترک که جمع مبالغ جاری صورت حساب آن را پوشش نمی دهد جهت اطلاع مشترک در این ستون قرار می گیرد و به عنوان مانده بدهی یا طلب مشترک منظور می گردد که با صورت حساب های آتی تصفیه می گردد.

در قبوض گاز بیمه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

طبق بند ز تبصره 6 قانون الحاق بودجه سال 98 کل کشور، به ازای مشترکین خانگی شهری ماهانه 2 هزار ریال، روستایی ماهانه هزار ریال و تجاری ماهانه 10 هزار ریال، برای بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی اخذ می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست و چگونه محاسبه می شود؟

بخشنامه۲۸۰۰۴ م۸۸/۱۱/۱۲(پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده) مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز ، تلفن ( در قالب صورتحساب های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده )برای فعالیت های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آن ها خواهد بود .

 

عوارض گازرسانی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

عوارض گازرسانی طبق بند د ، ماده 65 قانون الحاق بودجه سال 94 کل کشور مبلغی است که بابت توسعه شبکه گازرسانی به روستاها صرف می گردد و به میزان 10% گازبهای مصرفی را شامل می گردد و به صورت جداگانه در قبض درج می گردد.

 

آبونمان چیست؟

هزینه نگهداری تاسیسات زیربنائی گاز رسانی که بر اساس روز مصرف ، ظرفیت کنتور و نرخ تعرفه بخش مربوطه و ضریب ثابت محاسبه و از مشترک اخذ می گردد.

تفاوت مشترک کم مصرف و مشترک با مصرف متعارف در حساب قیمت گاز چیست ؟

این آیتم در قبض مشترک بر اساس جداول موجود در پشت قبض گاز محاسبه می گردد.

جهت حذف قبض کاغذی چه کاری باید انجام دهیم؟

از لینک زیر درخواست دهید: https://ghabz.nigc.ir یا به شماره 200003194 شماره اشتراک خود را ارسال نمایید.

آيا سامانه پيامکي 1000194 براي مشترکين استان خاصي مي باشد؟

سامانه پيامکي 1000194 براي کليه مشترکين شرکت ملي گاز ايران در تمام نقاط کشور مي باشد.

در مواردي که آپارتمان در دست مستاجر باشد پيامک قبض براي مالک ارسال مي گردد يا مستاجر؟

در صورتيکه مستاجر شماره تلفن همراه خود را از طريق يکي از درگاه ها ثبت نماييد براي مستاجر در غير اين صورت براي تلفن همراه ثبت شده در هنگام اشتراک پذيري ارسال خواهد شد.

آيا اگر شخصي داراي چند شماره اشتراک گاز باشد امکان درج شماره تلفن همراه براي تمام شماره اشتراکها وجود دارد؟

بله از طريق دکمه يک تلفن همراه براي چند اشتراک مي تواند تلفن همراه خود را براي چند اشتراک ثبت نماييد.

آيا امکان ارسال پيامک براي چند يا تمام مالکيني که داراي کنتور گاز مشترک مي باشند وجود دارد؟

بله از طريق دکمه چند تلفن همراه براي يک اشتراک در هر مرحله مي توان 5 شماره تلفن همراه را براي شماره اشتراک مورد نظر درج نمود.

 

20) تفکیک کنتور گاز

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

21) اقاله فسخ قرارداد

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

22) تعویض کنتور گاز

 

خرابی کنتور را چگونه اطلاع دهیم؟

 تشخیص خرابی کنتور با کنتورخوان می باشد که پس از ارائه گزارش و بررسی، کنتور معیوب تعویض می گردد و یا می توانید در سامانه ارتباط با مشتریان (CRM)موضوع خرابی را ثبت نمایید.

 

چه مدارکی برای دریافت خدمت مورد نیاز است ؟

در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر "خدمات مشترکین/فرایندهای مرتبط با مشترکین" در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

مدت زمان انجام خدمت توسط شرکت گاز چقدر می باشد؟
در سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیلان در مسیر " خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین " در شناسنامه خدمات آورده شده است.

لینک فرایند موردنظر در سایت

 

سایر سوالات

 

برای شکایت از مأمورین قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و یا عملکرد کارکنان شرکت و سایر موارد باید چه اقدامی کرد؟

شما می‌توانید برای انجام کلیه خدمات ذکر شده به ادارات گاز ناحیه مربوط مراجعه نمایید. برای بعضی از موارد مدارکی از این قبیل مورد نیاز می‌باشد:

  • برای عدم صدور صورتحساب ارایه شماره اشتراک که در هنگام تشکیل پرونده تحویل مشترک گردیده است
  • برای اشتباهات مندرج در صورتحساب قبض مورد نظر
  • برای خرابی کنتور یا آزمایش صحت کار کنتور و یا صدور المثنی ارایه آخرین قبض پرداختی
  • برای تغییر نام حضور مالک و ارائه اصل شناسنامه و یکبرگ کپی سند جدید یا هر گونه مدرک معتبر مالکیت و آخرین قبض پرداختی
  • برای تغییر لوله‌کشی یا افزایش و کاهش ظرفیت کنتور حضور مالک - اصل شناسنامه - اصل سند مالکیت یا هرگونه مدرک معتبر مالکیت - آخرین قبض پرداختی - درخواست کتبی مالک برای قطع گاز - ارایه نقشه لوله کشی جدید که به تأیید سازمان نظام مهندسی رسیده باشد 
  • پس از قطع گاز توسط شرکت گاز - پرداخت وجه مابه‌التفاوت ظرفیت کنتور (در صورت افزایش مصرف یا زیربنا یا تعداد واحد که منجر به افزایش ظرفیت کنتور گردد) موردنیاز است
  • برای تغییر نوع مصرف حضور مالک - آخرین قبض پرداختی و نام مراجع ذیربط
  • برای فسخ قرارداد پرداخت آخرین صورتحساب صادره و درخواست کتبی مالک

برای شکایت می‌توانید با تماس تلفنی و یا حضوری در اداره گاز ناحیه مربوطه و یا روابط عمومی شرکت گاز در اداره مرکزی برای هر نوع شکایت از عملکرد مأمورین و کارکنان اقدام نمایید.

 

برای مواردی از قبیل قطع گاز- نشتی- حوادث- خسارات باید چه اقدامی نمود؟

در کلیه موارد ذکر شده باید با تلفن ۱۹۴ ( اتفاقات گاز ) تماس حاصل نمایید و آدرس و اطلاعات مورد نیاز را به مأمور مربوطه اطلاع دهید. در ضمن در موارد مشاهده نشتی ابتدا شیر اصلی محل کنتور گازو همچنین فیوز اصلی کنتور برق را قطع و سپس منتظر مأمورین امداد شرکت گاز باشید. برای مواردی از قبیل عدم صدور صورتحساب - اشتباهات مندرج در صورتحساب - خرابی کنتور - آزمایش صحت کارکنتور - تغییر نام - صدور المثنی - پرداخت بدهی - تغییر لوله‌کشی - تغییر نوع مصرف (نوع کاربری) - درخواست قطع گاز - فسخ قرارداد - افزایش یا کاهش ظرفیت.

 

اطراف منزل بوی شدید گاز حس می شود، چه باید کرد؟

 در صورت هرگونه نشت و بوی گاز فوراً با شماره تلفن 194 تماس بگیرید.

 

انشعاب موقت به چه معنی است؟

به نوعی انشعاب اطلاق می گردد که در صورت درخواست مشترک بدون دریافت هزینه برقراری انشعاب و با دریافت هزینه های متعلقه (کالا و اجرا) بطور موقت توسط شرکت نصب و تا زمان مورد توافق طرفین یا انصراف و يا درخواست تبديل آن به انشعاب دائم، ميزان گاز مصرف شده بر اساس بالاترين نرخ تعرفه که از سوي شرکت تعيين مي گردد اخذ خواهد شد.

تبصره: در خصوص واحدهای صنعتی بالاترین تعرفه صنعتی اعمال می گردد.

 

گاز قطع شده/ افت فشار گاز مشاهده می شود. علت چیست؟

شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با مشاهده قطع ، نشت و یا حوادث گاز با تلفن واحد امداد، 194 تماس حاصل فرمایید.

۴مرداد ۱۴۰۱ 14613