اجرای عملیات ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان رودبار - 19 تیرماه 1403

اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه روستای آق اولر شهرستان تالش - 17 تیر 1403

اجرای عملیات 11954 متر حفره خالی شهرستان صومعه سرا - 17 تیر 1403

اجرای عملیات ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده شهرستان سیاهکل - 17 تیرماه 1403

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودبار - 12 تیر 1403

اجرای عملیات ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان ماسال - 12 تیر 1403

اجرای عملیات ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان ماسال - 9 تیر 1403

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان تالش - 9 تیر 1403

خدمات گازبانی شهرستان های شرق و غرب استان گیلان - 6 تیر 1403

اجرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان لنگرود - 6 تیر 1403

خدمات گازبانی مرکز و جنوب استان گیلان - 4 تیر 1403

خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم های رایانه - 2 تیر 1403

گازرسانی به شهرک گلخانه ای هاشم آباد رضوانشهر - 2 تیر 1403

خدمات امدادرسانی و مرکز پیام شرکت گاز استان گیلان - 30 خرداد 1403

خدمات کنتورخوانی شرکت گاز استان گیلان - 30 خرداد 1403

اجرای 7 کیلومتر حفره خالی شهرستان آستانه اشرفیه - 26 خرداد 1403

خدمات نشت یابی در سطح استان گیلان - 26 خرداد 1403

اجرای عملیات ساخت و نصب 850 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان لاهیجان - 19 خرداد 1403

خرید و تملک زمین واقع در روستای لات محله از توابع رحیم آباد شهرستان رودسر - 13 خرداد 1403

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان لاهیجان - 9 خرداد 1403

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودسر - 9 خرداد 1403

اجرای عملیات ساخت و نصب 400 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان شفت - 9 خرداد 1403

اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه روستای آق اولر - 6 خرداد 1403

اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه گلزاران رشت - 6 خرداد 1403

عملیات مقاوم سازی خرپای دران ماسال - 5 خرداد 1403

نجام خدمات مشاور بازرسی و کنترل بر صحت الزامات HSE - پنج خرداد 1403

خدمات خودروهای امداد شرکت گاز استان گیلان - 31 اردیبهشت 1403

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودسر - 31 اردیبهشت 1403

خدمات حمل و نقل شرکت گاز استان گیلان - 25 اردیبهشت 1403

خدمات نشت یابی در سطح استان گیلان - 25 اردیبهشت 1403

اجرای عملیات ساخت و نصب 850 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان لاهیجان - 23 اردیبهشت 1403

فروش اقلام - 22 اردیبهشت 1403

خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه یک و دو شهرستان رشت - 18 اردیبهشت 1403

فروش 29 قلم کالای اسقاط سیستم های رایانه ای - 18 اردیبهشت 1403

ساخت و نصب 1500 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان تالش - 16 اردیبهشت 1403

ساخت و نصب 400 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان شفت - 16 اردیبهشت 1403

خرید و تملک زمین واقع در روستای لات محله از توابع شهرستان رودسر - 9 اردیبهشت 1403

جابجایی خطوط تغذیه و شبکه شهر رشت - 8 اردیبهشت 1403

خدمات خودروهای امداد شرکت گاز گیلان - 8 اردیبهشت 1403

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودسر - یکم اردیبهشت 1403

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان لنگرود - یکم اردیبهشت 1403

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان فومن - 27 فروردین 1403

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودبار - 27 فروردین 1403

خدمات نصب کنتور و رگولاتور مناطق یک و دو شهرستان رشت - 27 فروردین 1403

خرید شیر پلاک در اندازه های مختلف - 27 فروردین 1403

تامین پوشش بیمه شرکت گاز استان گیلان - 27 فروردین 1403

مقاوم سازی خط تغذیه فومن و اتصال آن به خط تغذیه مرکیه ازگم - 27 فروردین 1403

حفاظت از اماکن و تاسیسات شرکت گاز استان گیلان - 27 اسفند 1402

خرید شیر پلاک در سایزهای مختلف - 12 اسفند 1402

خدمات حمل و نقل شرکت گاز استان گیلان - 12 اسفند 1402

اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان اداره گاز کیاشهر - 29 بهمن 1402

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودبار - 29 بهمن 1402

عملیات اجرایی مقاوم سازی ساختمان اداره گاز ماسال - 28 بهمن 1402

اجرای عملیات تهیه و ساخت 3 ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی - 28 بهمن 1402

ساخت 2 سالن، سایبان جرثقیل و سکوهای بارانداز به همراه محوطه سازی انبار مرکزی رشت - 28 بهمن 1402

اجرای پروژه مرکز داده شرکت گاز استان گیلان - 16 بهمن 1402

خرید کنتور توربینی گاز در اندازه های مختلف به همراه تصحیح کننده - 10 بهمن 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 700 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان فومن - 10 بهمن 1402

اتصال شبکه آستارا به حیران - 10 بهمن 1402

خرید فشارسنج در فشارهای مختلف - 10 بهمن 1402

گازرسانی به مجموعه گردشگری حیران - 27 دی 1402

اجرای 15 کیلومتر حفرات خالی شهرستان لنگرود - 23 دی 1402

اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان خمام - 16 دی 1402

اجرای عملیات تهیه و ساخت 3 ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی - 16 دی 1402

پروژه GPS بیست و شش هزار علمک پراکنده و ترسیم کروکی های مربوط به آن در شهرها و روستاهای گیلان - 16 دی 1402

اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه گلزاران رشت - 16 دی 1402

خرید فشارسنج فشارهای مختلف و ترمومتر - 11 دی 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 700 انشعاب شهرستان آستانه اشرفیه - 6 دی 1402

اجرای حفره های خالی شهرستان های ماسال و رضوانشهر - 6 دی 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب پراکنده شهرستان رودسر - 6 دی 1402

انجام خدمات مشاور بازرسی و کنترل بر صحت الزامات HSE - بیست و هشت آذر 1402

اجرای 7407 متر شبکه حفرات خالی شهرستان شفت - 27 آذر 1402

اجرای 10052 متر شبکه حفرات خالی شهرستان رودسر - 27 آذر 1402

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان سیاهکل - 25 آذر 1402

فروش اقلام مازاد - 22 آذر 1402

مقاوم سازی خطوط اسالم از توابع تالش - 22 آذر 1402

خرید و تملک زمین واقع در خیابان باقرالعلوم (حمیدیان) رشت - 18 آذر 1402

بازسازی خطوط و تاسیسات منطقه یک رشت - 8 آذر 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب شهرستان رودسر - 5 اذر 1402

گازرسانی به باقیمانده روستای امام زاده ابراهیم شفت - 5 آذر 1402

انجام خدمات مشاور بازرسی و کنترل بر صحت الزامات HSE - پنج آذر 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب شهرستان صومعه سرا - 5 اذر 1402

بازسازی و تعمیر شبکه و انشعاب و تاسیسات شهرستان آستانه اشرفیه - 5 آذر 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 700 انشعاب شهرستان فومن - 5 آذر 1402

خدمات عمومی ستاد و شهرستان ها - 5 اذر 1402

خرید شیرهای توپی - 24 آبان 1402

اجرای 10052 متر شبکه حفرات خالی در سطح شهرستان رودسر - 23 آبان 1402

خرید اقلام رایانه و متعلقات - 21 آبان 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 600 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان رضوانشهر - 9 آبان 1402

بازسازی و تعمیر شبکه و انشعابات و تاسیسات شهرستان آستانه اشرفیه - 9 آبان 1402

خرید دستگاه ذخیره سازی NetApp - سی مهر 1402

خدمات نظارت کارگاهی و پشتیبانی فنی پروژه های استان گیلان - 6 آبان 1402

گازرسانی به باقیمانده روستای امام زاده ابراهیم شفت - 22 مهر 1402

خرید و تملک زمین واقع در روستای کاکرود از توابع شهرستان املش - 19 مهر 1402

خرید اقلام رایانه و متعلقات - 19 مهر 1402

اجرای 7 کیلومتر حفره خالی در شهرستان سیاهکل - 9 مهر 1402

خرید و تملک زمین واقع در روستای کاکرود از توابع شهرستان رودسر - 9 مهر 1402

اجرای 15 کیلومتر شبکه حفره خالی در شهرستان رودبار - 9 مهر 1402

عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گاز شهرستان صومعه سرا - 9 مهر 1402

بازسازی خطوط و تاسیسات منطقه 2 رشت - 5 مهر 1402

خرید دستگاه ذخیره سازی NetApp - سی شهریور 1402

اجرای خط تغذیه جایگزین در شهرستان سیاهکل - 30 شهریور 1402

نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان انزلی و خمام - 30 شهریور 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 1100 انشعاب منطقه یک رشت - 30 شهریور 1402

اجرای عملیات 7600 متر شبکه حفره خالی شهرستان لاهیجان - 27 شهریور 1402

خرید شیر قفل شونده قبل از رگولاتور - 27 شهریور 1402

فراخوان مشاور؛ انجام خدمات مشاور بازرسی و کنترل بر صحت الزامات HSE در کلیه پروژه ها، تاسیسات و ادارات - 20 شهریور 1402

فراخوان مشاور؛ پروژه GPS بیست و شش هزار علمک پراکنده - 20 شهریور 1402

خرید المنت فیلتر گاز خشک - 20 شهریور 1402

گازرسانی به جایگاه دو منظوره پردیسان تالش و شرکت گیلان پیچک سبز - 12 شهریور 1402

خرید دستگاه ذخیره سازی HP - شش شهریور 1402

خرید 100 دستگاه تصحیح کننده الکترونیکی در دو فشار با متعلقات جانبی - 4 شهریور 1402

وصول مطالبات مشترکین شهر رشت - 4 شهریور 1402

خرید شیر قفل شونده قبل از رگولاتور - 28 مرداد 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 1100 انشعاب شهرستان رشت - 25 مرداد 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان ماسال - 23 مرداد 1402

خرید 100 دستگاه تصحیح کننده الکترونیکی در دوفشار با متعلقات جانبی - 7 مرداد 1402

خدمات گازبانی - 7 مرداد 1402

خرید المنت فیلتر گاز خشک - 7 مرداد 1402

خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم های رایانه ای ادارات گاز استان گیلان - 7 مرداد 1402

دیوارچینی زمین ایتسگاه دوم CGS فلکده رشت - 2 مرداد 1402

وصول مطالبات مشترکین شهر رشت - 2 مرداد 1402

گازرسانی به مشترکین صنعتی و مجتمع های مسکونی استان گیلان - 24 تیرماه 1402

خرید رگولاتور در اندازه های مختلف - 24 تیرماه 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان ماسال - 24 تیرماه 1402

گازرسانی به جایگاه دومنظوره پردیسان تالش و شرکت گیلان پیچک سبز - 19 تیر 1402

گازرسانی به خوشه لشکان از توابع شهرستان رودسر - 17 تیرماه 1402

اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه گاز کیاشهر و CP استخر بیجار از توایع آستانه اشرفیه - 17 تیرماه 1402

خرید لوله 10 اینچ - 12 تیر 1402

خدمات حمل و نقل در سطح استان گیلان - 12 تیر 1402

خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گاز در سطح استان گیلان - 12 تیر 1402

گازرسانی به خوشه کلامرود 2 از توابع املش- 12 تیر 1402

اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکال 5 ایستگاه TBS - دوازده تیر 1402

عملیات ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان سیاهکل - 7 تیرماه 1402

اجرای 20 کیلومتر شبکه حفره خالی در شهرستان های تالش و آستارا - 7 تیرماه 1402

خرید المنت فیلتر گاز خشک - 7 تیرماه 1402

خرید گریس پمپ نیوماتیک و هیدرولیک - 7 تیرماه 1402

عملیات ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان رودبار - 7 تیرماه 1402

خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم های رایانه ای ادارات گاز استان گیلان - 7 تیرماه 1402

خدمات قرائت کنتور - 6 تیرماه 1402

خدمات گازبانی - 31 خرداد 1402

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان ماسال - 31 خرداد 1402

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان بندرانزلی - 27 خرداد 1402

اجرای عملیات ساخت و نصب 220 انشعاب پراکنده شهرستان شفت - 27 خرداد 1402

عملیات اجرایی کارهای ساختمانی و تاسیساتی کارگاه آموزشی نیروهای شرکت گاز - 24 خرداد 1402

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان بندرانزلی - 24 خرداد 1402

خدمات خودروهای امداد - 22 خرداد 1402

اجرای شبکه حفرات خالی شهرستان صومعه سرا - 22 خرداد 1402

خرید لوله 12 اینچ فولادی به متراژ 15600 متر - 17 خرداد 1402

خدمات امدادرسانی و مرکز پیام - 17 خرداد 1402

خرید لوله 8 اینچ به طول 7356 متر - 13 خرداد 1402

خرید لوله 6 اینچ به طول 12852 متر - 8 خرداد 1402

اجرای عملیات نصب 850 انشعاب پراکنده شهرستان لاهیجان - 8 خرداد 1402

خدمات حمل و نقل در سطح استان گیلان - 2 خرداد 1402

اجرای شبکه حفرات خالی شهرستان فومن - 2 خرداد 1401

اجرای شبکه حفرات خالی شهرستان آستانه اشرفیه - 2 خرداد 1401

پنجمين فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه‌گران دستگاه مركزي وزارت نفت

خدمات نشت یابی شبکه و تاسیسات گازدار در سطح استان گیلان - 31 اردیبهشت 1402

خرید و تملک زمین واقع در روستای پینوند از توابع شهرستان سیاهکل - 31 اردیبهشت 1402

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان تالش - 25 اردیبهشت 1402

خدمات خودروهای ستاد - 20 اردیبهشت 1402

خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه - 20 اردیبهشت 1402

فراخوان اعطاي تسهيلات دستورالعمل بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401

فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت های فعال در حوزه حفاظت الكترونیك

خرید و تملک زمین واقع در روستای آق اولر از توابع شهرستان تالش - 30 فروردین 1402

گازرسانی به خوشه کمنی از توابع سیاهکل - 30 فروردین 1402

ساخت و نصب 700 مورد انشعاب پراکنده شهرستان فومن - 30 فروردین 1402

گازرسانی به خوشه بسک از توابع تالش - 27 فروردین 1402

اجرای سیستم های حفاظت الکترونیک - 27 فروردین 1402

خدمات امدادرسانی و مرکز پیام - 27 فروردین 1402

مزایده فروش اقلام - 27 فروردین 1402

خرید و تملک زمین واقع در روستای لات محله از توابع بخش رحیم آباد - 22 فروردین 1402

خرید و تملک زمین واقع در روستای مازودره بخش رحیم آباد - 22 فروردین 1402

خرید گریس پمپ نیوماتیک و هیدرولیک - 22 فروردین 1402

خرید و تملک زمین واقع در روستای لیماگوابر بخش رحیم آباد - 22 فروردین 1402

خرید و تملک زمین واقع در روستای درگاه از توابع بخش رحیم آباد - 22 فروردین 1402

خرید المنت فیلتر گاز خشک - 22 فروردین 1402

خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه - 22 فروردین 1402

خرید اقلام رایانه - 22 فروردین 1402

خرید و تملک زمین واقع در روستای کیاسه از توابع بخش رحیم آباد - 22 فروردین 1402

خدمات خودروهای امداد - 22 فروردین 1402

خرید اقلام رایانه - 15 اسفند 1401

باقیمانده خط تغذیه جانکاه، لولمان، لشت نشاء به همراه یک عدد شمع و پایه خرپا - 9 اسفند

خرید گریس روانکاری و آببندی - 9 اسفند 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای صمدآباد بخش رحیم آباد - 2 اسفند 1401

خرید المنت فیلتر گاز خشک - 26 بهمن 1401

اجرای 7000 متر شبکه حفرات خالی شهر سیاهکل و دیلمان - 26 بهمن 1401

اجرای 17 کیلومتر شبکه حفرات خالی و ساخت و نصب 400 مورد انشعاب پراکنده شهرستان رشت - 26 بهمن 1401

خرید 300 عدد چراغ ضد انفجار - 26 بهمن 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای لایه شهرستان رودبار - 24 بهمن 1401

ساخت و نصب 800 انشعاب پراکنده شهرستان صومعه سرا - 18 بهمن 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان فومن - 18 بهمن 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای پینوند از توابع شهرستان سیاهکل - 18 بهمن 1401

گازرسانی به خوشه شاغلا از توابع شهرستان آستارا - 12 بهمن 1401

عملیات ساخت و نصب خرپای کیاگهان - 12 بهمن 1401

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال ایستگاه گاز مرکیه ماسال - 12 بهمن 1401

خرید گریس روانکاری و آب بندی - 11 بهمن 1401

تامین پوشش بیمه ای حوادث و مسئولیت مدنی تاسیسات گازدار - 11 بهمن 1401

ساخت و نصب 700 انشعاب پراکنده شهرستان آستانه اشرفیه - 11 بهمن 1401

انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال یک واحد ایستگاه TBS واقع در کیاشهر و یک عدد ایستگاه CP واقع در روستای استخربیجار از توابع آستانه اشرفیه - 4 بهمن 1401

ساخت، رنگ آمیزی، تست، حمل و نصب 24 دستگاهایستگاه گاز مشترکین صنعتی - 3 بهمن 1401

بهینه سازی روشنایی و اجرای ارتینگ ایستگاه CGS لاهیجان - 1 بهمن 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودسر - 1 بهمن 1401

ساخت و نصب 1200 انشعاب پراکنده منطقه دو شهرستان رشت - 24 دی 1401

اجرای 17320 متر شبکه حفرات خالی شهرستان های رضوانشهر و ماسال - 24 دی 1401

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال یک واحد ایستگاه TBS به صورت فلت واقع در روستای زیاز از توابع رودسر - 21 دی 1401

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال یک واحد ایستگاه TBS به صورت فلت واقع در روستای کیاگهان از توابع لنگرود - 19 دی 1401

گازرسانی به خوشه شوئیل از توابع رودسر - 19 دی 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان فومن - 19 دی 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای لیماگوابر از توابع بخش رحیم آباد - 17 دی 1401

خرید و تملک زمین واقع در زوستای مازودره از توابع بخش رحیم آباد - 15 دی 1401

حفاظت اماکن و تاسیسات شرکت گاز استان گیلان - 11 دی 1401

ساخت و نصب 1200 انشعاب پراکنده منطقه 2 شهرستان رشت - خشکبیجار - لشت نشا - 1 دی 1401

خرید و تملک زمین واقع در شهرستان زابل - 1 دی 1401

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال ایستگاه تقلیل فشار گاز مرکیه ماسال - 1 دی 1401

اجرای 11800 متر شبکه حفره خالی شهرستان های خمام و بندرانزلی - 1 دی 1401

خرید و تملک زمین واقع در شهرستان زابل - 28 آذر 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای آق اولر از توابع شهرستان تالش - 28 آذر 1401

خرید لوله فولادی 4 اینچ - 28 آذر 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای لایه از توابع شهرستان رودبار - 28 آذر 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای وسمه جان از توابع شهرستان سیاهکل - 28 آذر 1401

ساخت، رنگ آمیزی، تست، حمل و نصب 34 دستگاه ایستگاه گاز مشترکین صنعتی - 28 آذر 1401

عملیات اجرایی ساختمانی ساختمانی و مکانیکال ایستگاه TBS سفیدمزگی شفت - 28 آذر 1401

نصب و تکمیل 2 واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز به صورت فلت در روستاهای کیش دبی و مثلاکوه - 23 آذر 1401

خرید 300 عدد چراع ضدانفجار - 23 آذر 1401

عملیات اجرایی و مکانیکال ایستگاه TBS کلامرود - 23 آذر 1401

نصب سامانه اتصال به زمین و حفاظت در برابر صاعقه برای 4 ایستگاه تقلیل فشار گاز - 23 آذر 1401

ساخت و نصب 800 انشعاب پراکنده شهرستان رودسر - 23 آذر 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای صمدآباد از توابع بخش رحیم آباد - 23 آذر 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای کیاسه از توابع بخش رحیم آباد - 23 آذر 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودسر - 21 آذر 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای لات محله از توابع شهرستان رودسر - 21 آذر 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای درگاه از توابع بخش رحیم آباد - 21 آذر 1401

خرید و تملک زمین واقع در روستای شوئیل از توابع بخش رحیم آباد - 21 آذر 1401

تامین پوشش بیمه ای حوادث و مسئولیت مدنی تاسیسات گازدار - 16 آذر 1401

خدمات کالیبراسیون کنتورها و تصحیح کننده ها - 8 آذر 1401

حفاظت از اماکن و تاسیسات شرکت گاز استان گیلان - 8 آذر 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان خمام و نصب 520 انشعاب پراکنده در شهرستان های خمام و انزلی - 8 آذر 1401

بهینه سازی و اجرای ارتینگ ایستگاه CGS لاهیجان - 6 آذر 1401

خرید لوله فولادی 4 اینچ - 6 آذر 1401

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال ایستگاه تقلیل فشار گاز واقع در روستای زیاز از توابع رودسر - 5 آذر 1401

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای کیاگهان لنگرود - 5 آذر 1401

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال ایستگاه تقلیل فشار گاز مرکیه ماسال - 2 آذر 1401

گازرسانی به 13 روستای محور پارودبار شهرستان رودبار - 29 آبان 1401

بهینه سازی روشنایی و اجرای ارتینگ ایستگاه تقلیل فشار گاز لاهیجان - 23 ابان 1401

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال ایستگاه تقلیل فشار گاز سفیدمزگی از توابع شفت - 23 آبان 1401

مزایده کنتور اسقاطی به وزن تقریبی 15 تن - 16 آبان 1401

تامین پوشش بیمه ای حوادث و مسئولیت مدنی تاسیسات گازدار - 11 آبان 1401

نصب و تکمیل 2 واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز واقع در روستای کیش دبی و مثلاکوه - 3 آبان 1401

گازرسانی به خوشه مریان 2 از توابع تالش - 3 آبان 1401

ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان شفت - 3 آبان 1401

عملیات اجرایی و مکانیکال ایستگاه TBS کلامرود املش - 3 آبان 1401

گازرسانی به خوشه شوئیل از توابع رودسر - 30 مهر 1401

خرید رگولاتور 5 و 25 و 40 مترمکعبی در مجموع به تعداد 15 هزار عدد - 20 مهر 1401

ساخت و نصب 1000 انشعاب پراکنده منطقه یک رشت - 20 مهر 1401

ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان رضوانشهر

خدمات عمومی ستاد و شهرستان ها

بهینه سازی روشنایی و ارتینگ ایستگاه گاز لاهیجان

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال TBS کلامرود - 2 مهر 1401

فروش کنتور و رگولاتور اسقاطی - 23 شهریور 1401

ساخت و نصب 450 انشعاب پراکنده در شهرستان سیاهکل - 23 شهریور 1401

خرید رگولاتور به تعداد 15000عدد - 23 شهریور 1401

ساخت و نصب 600 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان رودبار - 20 شهریور 1401

اجرای 15 کیلومتر شبکه حفره خالی شهرستان لنگرود - 20 شهریور 1401

اجرای 8974 متر شبکه در حفرات خالی رودسر - 5 شهریور 1401

گازرسانی به خوشه کوهستان از توابع تالش - 2 شهریور 1401

نصب و تکمیل 2 واحد ایستگاه تقلیل فشار در شهرستان تالش - 23 مرداد 1401

گازرسانی به خوشه کوهستان از توابع تالش - 23 مرداد 1401

خدمات کنتورخوانی در سطح استان گیلان - 23 مرداد 1401

خدمات کنتورخوانی در سطح شرکت گاز استان گیلان - 19 مرداد 1401

ساخت و نصب 600 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان رودبار - 19 مرداد 1401

ساخت و نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن در شهرستان تالش - 19 مرداد 1401

خرید لوله 10 اینچ فولادی به متراژ 11340 متر - 5 مرداد 1401

احداث دو مورد ایستگاه TBS روستاهای موسی کلایه و مطلاکوه و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ روستای کاکرود - 5 مرداد 1401

خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم های رایانه ای - 3 مرداد 1401

عملیات اجرای ساختمانی و مکانیکال TBS کلامرود - 29 تیر 1401

عملیات اجرای ساختمانی و مکانیکال TBS حمیدیان رشت - 29 تیر 1401

اجرای 8974 متر شبکه در حفرات خالی رودسر - 29 تیر 1401

خرید و تملک زمین واقع در شهرستان زابل - 29 تیر 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی منطقه یک رشت - 26 تیر 1401

نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان ماسال - 26 تیر 1401

خرید و تملک زمین واقع در شهرستان زابل - 26 تیر 1401

ساخت و نصب 3 ایستگاه TBS در تالش - 26 تیر 1401

خرید لوله 8 اینچ فولادی به متراژ 44004 متر - 26 تیر 1401

خرید لوله 8 اینچ فولادی به متراژ 44004 متر - 7 تیر 1401

ساخت و نصب 3 ایستگاه TBS در تالش - 7 تیر 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی منطقه یک رشت - 7 تیر 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودبار - 1 تیر 1401

خدمات حمل و نقل شرکت گاز استان گیلان - 3 خرداد 1401

اجرای عملیات 14 هزار متر حفرات خالی در شهرستان های تالش و آستارا - 3 خرداد 1401

خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم های رایانه ای - 3 خرداد 1401

اجرای 5 هزار متر حفرات خالی پراکنده در شهرستان فومن - 28 اردیبهشت 1401

خدمات امدادرسانی و خودروهای امداد و مرکز پیام - 27 اردیبهشت 1401

نصب سامانه اتصال به زمین و حفاظت در برابر صاعقه برای 4 مورد ایستگاه CGS - بیست و پنج اردیبهشت 1401

نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده در سطح شهرستان صومعه سرا - 21 اردیبهشت 1401

اجرای 12150 متر حفرات خالی شهرستان صومعه سرا - 20 اردیبهشت 1401

ساخت و نصب 1200 انشعاب پراکنده شهرستان لنگرود - 20 اردیبهشت 1401

احداث دو مورد ایستگاه TBS روستاهای موسی کلایه و مطلاکوه و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ روستای کاکرود - 20 اردیبهشت 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان صومعه سرا - 20 اردیبهشت 1401

ساخت 5 دستگاه ایستگاه مجتمع های گلخانه ای - 19 اردیبهشت 1401

ساخت و نصب 3 ایستگاه TBS تنگاب، شیله وشت و کسمجان تالش - 17 اردیبهشت 1401

اجرای 15 کیلومتر شبکه حفرات خالی و نصب 350 مورد انشعاب پراکنده شهرستان رشت - 17 اردیبهشت 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی منطقه 2 رشت - 12 اردیبهشت

خط تغذیه باقیمانده لولمان - طارمسر به لشت نشا - 29 فروردین 1401

نظارت کارگاهی پروژه های استان گیلان - 24 فروردین 1401

مقاوم سازی شبکه و خط تغذیه ماکلوان شهرستان فومن - 24 فروردین 1401

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان آستانه اشرفیه - 24 فروردین 1401

انجام خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار در سطح شرکت گاز استان گیلان - 24 فروردین 1401

عملیات ساختمانی، ساخت پایه بتنی و خرپا و عبور لوله روی خرپا در روستای فوشه از توابع فومن - 21 فروردین 1401

ساخت و نصب 750 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان رودسر - 21 فروردین 1401

اجرای 5500 متر شبکه حفره خالی فولادی و پلی اتیلن در لاهیجان و رودبنه - 21 فروردین 1401

اجرای خرپا و دو عدد پایه شمع بتنی روستای سیدآباد شهرستان فومن - 21 فروردین 1401

نظارت کارگاهی پروژه های استان گیلان - 21 فروردین 1401

تمدید آگهی فراخوان مشاور؛ نظارت کارگاهی پروژه های استان سیستان و بلوچستان - 24 اسفند 1400

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان بندرانزلی - 3 اسفند 1400

فراخوان مشاور؛ نظارت کارگاهی پروژه های سیستان و بلوچستان - 3 اسفند 1400

خرید سرور HP مدل G10 - سوم اسفند 1400

احداث دو مورد ایستگاه TBS روستاهای موسی کلایه و مطلاکوه و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ روستای کاکرود - 3 اسفند 1400

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان آستانه اشرفیه - 23 بهمن 1400

ساختمان و مکانیکال ایستگاه TBS جعفرآباد رشت - 23 بهمن 1400

خرید لوله 8 اینچ فولادی - 23 بهمن

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان ماسال - 23 بهمن 1400

خرید اقلام مانیتورینگ ایستگاه های گاز به تعداد 224 عدد - 19 بهمن 1400

مقاوم سازی شبکه و خط تغذیه ماکلوان شهرستان فومن - 11 بهمن 1400

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان لاهیجان - 2 بهمن 1400

اجرای خرپا و دو عدد پایه شمع بتنی روستای سیدآباد شهرستان فومن - 2 بهمن 1400

عملیات ساختمانی، ساخت پایه بتنی و خرپا و عبور لوله خرپا در روستای فوشه از توابع فومن - 2 بهمن 1400

ساخت و نصب 750 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرستان رودسر - 29 دی 1400

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان رودسر - 29 دی 1400

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان تالش - 29 دی 1400

ساخت و نصب 700 انشعاب پراکنده در شهرستان فومن - 29 دی 1400

ساخت و نصب 1000 انشعاب پراکنده منطقه 2 شهرستان رشت - 29 دی 1400

خرید لوله فولادی بدون درز در مجموع به متراژ 508 متر - 29 دی 1400

ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده در شهرستان لاهیجان - 29 دی 1400

خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات شرکت گاز گیلان - 26 دی 1400

اجرای 7 کیلومتر شبکه در حفرات خالی شهرستان آستانه اشرفیه - 26 دی 1400

بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان ماسال - 26 دی 1400

خرید اقلام مانیتورینگ ایستگاه های گاز - 13 دی 1400

گازرسانی به مشترکین صنعتی و مجتمع های مسکونی استان گیلان - 13 دی 1400

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان لاهیجان - 7 دی 1400

خرید و تملک زمین واقع در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان - 30 آذر 1400

خرید و تملک زمین واقع در شهرستان هیرمند(دوست محمد) استان سیستان و بلوچستان - 30 آذر 1400

خرید و تملک زمین واقع در شهرستان هامون (محمد آباد) استان سیستان و بلوچستان - 30 آذر 1400

خرید و تملک زمین واقع در شهرستان نیمروز (ادیمی) استان سیستان و بلوچستان - 30 آذر 1400

اجرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب پراکنده شهرستان آستانه اشرفیه - 10 آذر 1400

اجرای عملیات ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان رضوانشهر - 10 آذر 1400

خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه یک شهرستان رشت - 7 آذر 1400

اجرای خط تغذیه باقیمانده لولمان-طارمسر به لشت نشاء از توابع رشت - 7 آذر 1400

اجرای خط تغذیه باقیمانده پاشاکی تا لولمان از توابع سیاهکل - 7 آذر 1400

آگهی خرید و تملک زمین واقع در فاز دو خیابان معلم رشت - 2 آذر 1400

بهینه سازی روشنایی و اجرای ارتینگ ایستگاه CGS لاهیجان - 2 آذر 1400

ساخت و نصب یکهزار انشعاب پراکنده شهرستان رشت - 2 آذر 1400

جرای 7 کیلومتر شبکه در حفرات خالی شهرستان آستانه اشرفیه - 2 آذر 1400

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان آستانه اشرفیه - 29 آبان 1400

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات و نصب کنتور و رگولاتور شهرستان رضوانشهر - 29 ابان 1400

اجرای دو مورد ایستگاه TBS روستای موسی کلایه و مطلاکوه و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ روستای کاکرود از توابع شهرستان املش - 29 آبان 1400

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان لنگرود - 29 ابان 1400

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان بندرانزلی - 16 آبان 1400

اجرای 14200 متر شبکه حفره خالی در شهرستان رودبار - 16 آبان 1400

انجام مکانیکال و ساختمانی ایستگاه TBS بازقلعه اکبر - 16 آبان 1400

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان لاهیجان - 15 آبان 1400

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان ماسال - 15 آبان 1400

بهینه سازی روشنایی و ارتینگ ایستگاه CGS لاهیجان (رودبنه) - 8 آبان

خدمات عمومی ستاد و شهرستان ها - 8 آبان 1400

خرید کنتورهای G40 و G65 - هشت آبان 1400

اجرای حفرات خالی شهرستان های انزلی و خمام - 18 مهر 1400

اجرای حفرات خالی شهرستان های رضوانشهر و ماسال - 18 مهر 1400

خرید و تملک زمین واقع در خیابان عرفان رشت - 17 مهر 1400

خرید و تملک زمین واقع در قریه فلکده رشت - 6 مهر 1400

خدمات عمومی ستاد و شهرستان ها - 4 مهر 1400

احداث ساختمان اداری کلاچای - 4 مهر 1400

اجرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان تالش - 3 مهر 1400

تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب و تاسیسات گاز شهرستان تالش - 3 مهر 1400

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان رودسر - 3 مهر 1400

خرید رگولاتور - 31 شهریور 1400

اجرای 10 کیلومتر حفرات خالی شهرستان سیاهکل - 31 شهریور 1400

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان سیاهکل - 31 شهریور 1400

خرید کنتور گاز - 31 شهریور 1400

بهینه سازی روشنایی و اجرای ارتینگ ایستگاه CGS لاهیجان (رودبنه) - 24 شهریور 1400

اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ و باقیمانده عملیات ساختمانی ایستگاه CGS کفته رود شهرستان رشت - 24 شهریور 1400

عملیات اجرایی مقاوم سازی ساختمان اداری کوچصفهان - 24 شهریور 1400

انجام مکانیکال و ساختمانی ایستگاه TBS بازقلعه اکبر سنگر و انجام ورودی و خروجی ایستگاه - 14 شهریور 1400

اجرای 10550 متر شبکه حفره خالی در شهرستان رودبار - 10 شهریور 1400

آگهی خرید و تملک زمین واقع در خیابان حمیدیان رشت - 7 شهریور 1400

گازرسانی به خوشه سجیران 2 رودسر - 1 شهریور 1400

محوطه سازی و روشنایی ایستگاه گاز رضوانشهر - 1 شهریور 1400

آگهی فراخوان مشاور - 23 مرداد 1400

خدمات کنتورخوانی در سطح استان گیلان - 23 مرداد 1400

خرید رگولاتور 40 مترمکعبی و 160 مترمکعبی دوپوندی - 9 مرداد 1400

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان سیاهکل - 9 مرداد 1400

جرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان تالش - 9 مرداد 1400

خرید رگولاتور 10 مترمکعبی - 9 مرداد 1400

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای چپرپرد پایین - 9 مرداد

عملیات اجرایی مقاوم سازی ساختمان اداری گاز کوچصفهان - 4 مرداد 1400

انجام مکانیکال و ساختمانی ایستگاه TBS بازقلعه اکبر از توابع بخش سنگر شهرستان رشت - 4 مرداد 1400

محوطه سازی و روشنایی محوطه ایستگاه CGS رضوانشهر - 26 تیر 1400

گازرسانی به خوشه جلگه 2 - 23 تیر 1400

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز فومن - 18 تیر 1400

خدمات گازبانی در سطح استان گیلان - 12 تیر 1400

آگهی فراخوان مشاور - 7 تیر 1400

اجرای 13 کیلومتر شبکه حفرات خالی و نصب 300 مورد انشعاب پراکنده شهرستان رشت - 2 تیر 1400

زیرسازی و ترمیم آسفالت تراشه های گاز در روستاهای رودبار - 31 خرداد

گازرسانی به خوشه ویسرود شفت - 26 خرداد 1400

گازرسانی به خوشه کلامرود از توابع املش - 25 خرداد 1400

احداث ساختمان اداره گاز فومن - 25 خرداد 1400

آگهی خرید و تملک زمین واقع در شهرستان زابل -17 خرداد 1400

ساخت و نصب 800 انشعاب پراکنده شهرستان صومعه سرا - 5 خرداد

نگهداری و پشتیبانی رایانه ای ادارات گاز استان گیلان - 5 خرداد

گازرسانی به خوشه جلگه 2 به طول تقریبی 13260 متر شبکه و 148 انشعاب - 5 خرداد

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان فومن - 28 اردیبهشت

فروش کنتور و رگولاتور - 28 اردیبهشت

گازرسانی به روستای انبوه از توابع شهرستان رودبار - 22 اردیبهشت 1400

نصب و اجرای ساختمانی و مکانیکال وروردی و خروجی ایستگاه TBS طارمسر شهرستان رشت - 20 اردیبهشت

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان شفت - 20 اردیبهشت

گازرسانی به خوشه بهارستان از توابع شهرستان آستارا - 20 اردیبهشت

خدمات حمل و نقل - 20 اردیبهشت

ساخت و نصب 690 انشعاب شهرستان سیاهکل و دیلمان - 12 اردیبهشت

ساخت و اجرای یک عدد خرپای فلزی در شهرستان املش - 12 اردیبهشت

اجرای عملیات 16500 متر حفره خالی در سطح شهرستان های تالش و آستارا - 12 اردیبهشت

خدمات امدادرسانی و خودروهای امداد و مرکز پیام - 7 اردیبهشت 1400

اجرای 20 کیلومتر شبکه حفرات خالی شهرستان لنگرود - 30 فروردین 1400

انجام خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار در سطح شرکت گاز استان گیلان - 29 فروردین 1400

اجرای 9000 متر شبکه حفرات خالی شهرستان رودسر - 29 فروردین 1400

اصلاح 650 متر شبکه فولادی در رودبار - 24 فروردین 1400

ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان رودبار - 24 فروردین 1400

گازرسانی به فاز 3 شهر زابل - 24 فروردین 1400

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان شفت - 23 فروردین 1400

گازرسانی به روستای انبوه از توابع شهرستان رودبار - 23 فروردین 1400

خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه 2 شهرستان رشت - 23 فروردین 1400

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای سیاخولک کاکرود از توابع شهرستان املش - 18 فررودین 1400

اصلاحیه آگهی خرید و تملک زمین واقع در قریه فلکده شهرستان رشت - 18 فروردین 1400

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای زیاز از توابع رحیم آباد - 26 اسفند

اصلاح 650 متر شبکه فولادی در رودبار - 26 اسفند

عملیات ساخت و نصب 1200 انشعاب پراکنده شهرستان لنگرود - 18 اسفند 99

اجرای 14 کیلومتر شبکه حفرات خالی در شهرستان های صومعه سرا، فومن و شفت - 18 اسفند 99

ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده شهرستان رودبار - 18 اسفند 99

خرید و تملک زمین واقع در قریه فلکده شهرستان رشت - 10 اسفند

خرید دستگاه ذخیره سازی - 10 اسفند 99

اجرای عملیات نصب 750 انشعاب پراکنده شهرستان رودسر - 6 اسفند

اجرای عملیات نصب 700 انشعاب پراکنده شهرستان فومن - 6 اسفند

نگهداری و تعمیرات شبکه، انشعابات، تاسیسات و شیرهای گاز منطقه یک رشت - 27 بهمن 99

گازرسانی به روستای انبوه از توابع شهرستان رودبار - 20 بهمن

اجرای عملیات نصب 750 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان لاهیجان - 20 بهمن

انجام مکانیکال و ساختمانی ایستگاه TBS بازقلعه اکبر - 20 بهمن

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات رودبار - 20 بهمن

گازرسانی به فاز 3 شهر زابل - 20 بهمن

نصب 600 انشعاب پلی اتیلن پراکنده رضوانشهر - 6 بهمن 99

نصب 600 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده آستانه اشرفیه - 6 بهمن 99

خرید کنتورهای گاز خانگی جمعا به تعداد 130 عدد - 5 بهمن 99

خرید رگولاتور - 30 دی 99

نگهبانی اماکن و تاسیسات شرکت گاز استان گیلان - 30 دی 99

اتصال شبکه روستاهای کلاک به توکام سیاهکل - 22 دی 99

مزایده فروش یک دستگاه کامیون - 17 دی

اجرای 6700 متر شبکه حفرات خالی فولادی و پلی اتیلن در شهرستان لاهیجان - 14 دی

خرید کنتور گاز خانگی - 14 دی

گازرسانی به خوشه ملکوت 3 از توابع املش - 6 دی 1399

فراخوان مشاور: نظارت کارگاهی پروژه های استان گیلان - 19 آذر 99

خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه یک شهرستان رشت - 17 آذر

اجرای 9000 متر شبکه حفرات خالی شهرستان رودسر - 17 آذر 99

اجرای عملیات نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان تالش

اجرای 11500 متر حفرات خالی شهرستان های بندرانزلی، ماسال و رضوانشهر - 9 آذر 99

نگهداری و تعمیرات ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت از زنگ منطقه یک رشت - 9 آذر 99

تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان صومعه سرا - 9 آذر

اجرای عملیات ساخت و نصب 1200 انشعاب پراکنده منطقه دو رشت، خمام، خشکبیجار، لشت نشا - 1 آذر

نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی منطقه 2 رشت - 25 آبان

احداث ساختمان اداره گاز فومن - 21 آبان

انجام مکانیکال و ساختمانی ایستگاه TBS بازقلعه اکبر به ظرفیت 500 مترمکعب بر ساعت - 21 آبان

اجرای عملیات ساخت و نصب 1000 انشعاب پراکنده منطقه یک رشت- کوچصفهان- سنگر - 21 آبان

خدمات عمومی ستاد و شهرستان ها - 20 آبان

اجرای 13000 متر شبکه حفره خالی و نصب 150 انشعاب شهرستان رشت - 11 آبان 99

اجرای 9052 متر شبکه حفرات خالی شهرستان آستانه اشرفیه - 11 آبان 99

آگهی فراخوان مشاور : پروژه راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی شبکه، علمک، و مشترکین شهرها و روستاهای تابعه استان گیلان (دیلمان/رودبار) - 7 آبان 99

گازرسانی به مشترکین صنعتی و مجتمع های مسکونی استان گیلان به طول تقریبی 23000 متر - 7 آبان 99

گازرسانی به خوشه گیلده 2 شامل 7500 متر شبکه و 500 مورد انشعاب از توابع آستارا - 7 آبان 99

اتصال شبکه روستاهای کلاک به توکام سیاهکل به طول تقریبی 6836 متر و اصلاح طرح خط تغذیه گولک به پیرکوه به متراژ تقریبی 752 متر - 28 مهر 99

فراخوان مشاور؛ پروژه راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی شبکه شهرهای خمام و خشکبیجار و روستاهای تابعه - 21 مهر

خرید و تملک زمین واقع در روستای زیاز از توابع رحیم آباد - 19 مهر 99

اجرای عملیات نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان تالش - 14 مهر 99

خدمات قرائت کنتور و تولید صورتحساب آنلاین در سطح استان گیلان - 14 مهر 99

خدمات گازبانی در سطح شرکت گاز استان گیلان - 12 مهر 99

اجرای عملیات داکت و کول گذاری و جابجایی به دلیل تقاطع با مسیر قطعه 7 راه آهن رشت - انزلی - 12 مهر

تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان صومعه سرا - 2 مهر 99

تعمیرات شبکه و انشعابات لاهیجان - 2 مهر 99

خدمات گازبانی در سطح استان گیلان - 2 مهر 99

فراخوان مشاور - پروژه راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی (GIS) شبکه شهرهای کوچصفهان، لشت نشا، سنگر و روستاهای تابعه - 31 شهریور

گازرسانی به شهرهای زهک و محمدآباد از توابع استان سیستان و بلوچستان - 31 شهریور

گازرسانی به خوشه گیلده2 شامل 7500 متر شبکه و 500 مورد انشعاب از توابع آستارا - 23 شهریور

عملیات داکت گذاری جهت حفاظت از لوله های گاز و جابجایی به دلیل تقاطع با مسیر راه آهن رشت-انزلی - 23 شهریور 99

خرید لوله فولادی 8،10 و 12 اینچ جمعاً به متراژ 22092 متر جهت استفاده در پروژه گازرسانی به شهر زابل - 23 شهریور 99

گازرسانی به مشترکین صنعتی و مجتمع های مسکونی استان گیلان به طول تقریبی 23 هزار متر - 22 شهریور 99

خرید و تملک زمین واقع در روستای امام زاده اسحاق شهرستان شفت - 22 شهریور 99

اجرای خوشه ملکوت 3 از توابع شهرستان املش - 22 شهریور 99

خرید خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه از خط 20006194 - 18 شهریور 99

اجرای 11500 متر حفرات خالی شهرستان های بندرانزلی، ماسال و رضوانشهر و روستاهای تابعه و اتصال خط 6 امزلی به تربگوده - 12 شهریور 99

خرید لوله فولادی 16 اینچ جمعا به متراژ 57300 متر جهت استفاده در پروژه گازرسانی به شهر زابل - 11 شهریور 99

گازرسانی به شهرهای ادیمی و دوست محمد از توابع استان سیستان و بلوچستان - 11 شهریور 99

پروژه راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی شبکه، علمک و مشترکین روستاهای شهر رشت

خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار شهرستان رشت - 2 شهریور 1399

خرید و تملک زمین واقع در روستای استخربیجار آستانه اشرفیه - 2 شهریور 1399

اجرای 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان صومعه سرا و روستاهای تابعه - 30 مرداد

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان بندر انزلی - 30 مرداد

اجرای 12015 متر شبکه حفره خالی پلی اتیلن و 120 متر شبکه فولادی شهرستان های تالش و آستارا - 30 مرداد

شارژ اعتبار ارسال پیامک - 27 مرداد 99

اجرای 9500 متر شبکه حفره خالی رودبار - 23 مرداد

خرید لوله فولادی 8 اینچ، 10 اینچ و 12 اینچ جمعاً به متراژ 22092 متر جهت استفاده در پروژه گازرسانی به شهر زابل - 23 مرداد99

اتصال شبکه روستاهای کلاک به توکام سیاهکل و اصلاح طرح خط تغذیه گولک به پیرکوه - 23 مرداد

نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه و انشعابات شهرستان آستانه اشرفیه - 23 مرداد

خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار شرکت گاز استان گیلان - 15 مرداد 99

عملیات داکت گذاری (جهت حفاظت از لوله های گاز) و جابجایی لوله گاز به دلیل تقاطع مسیر راه آهن با لوله (شهرستان رشت) - 11 مرداد 99

اجرای حفرات خالی روستاهای شهرستان بندرانزلی، ماسال و رضوانشهر به متراژ 10200 متر - 5 مرداد 99

اجرای 11 کیلومتر حفرات خالی دیلمان و سیاهکل - 31 تیر 99

اجرای 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن سطح شهرستان صومعه سرا و روستاهای توابع - 31 تیر 99

تعمیر و کالیبراسیون کنتور دیافراگمی و رگولاتور خانگی و صنعتی - 31 تیر

نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه و انشعابات شهرستان بندرانزلی - 31 تیر 99

نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه و انشعابات شهرستان آستانه اشرفیه - 25 تیر 99

اجرای 9500 متر شبکه حفره خالی رودبار - 25 تیر 99

اجرای 12015 متر شبکه حفره خالی پلی اتیلن و 120 متر شبکه فولادی شهرستان های تالش و آستارا - 25 تیر 99

عملیات اجرایی طرح شمع ها و پایه های عبور لوله 10 و 16 اینچ روی خرپای رودخانه گنجه رودبار و چهارده آستانه اشرفیه - 22 تیر

اتصال شبکه روستاهای کلاک به توکام سیاهکل - 22 تیر

اجرا و نصب دو عدد پایه بتونی و خرپا به همراه عبور لوله 6 اینچ از روی خرپا در روستای فوشه فومن در محدوده قلعه رودخان - 10 تیر

نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه و انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور شهرستان تالش - 10 تیر

نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه و انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور شهرستان لنگرود - 10 تیر

تعمیر و کالیبراسیون کنتور دیافراگمی و رگولاتور خانگی و صنعتی - 7 تیر

گازرسانی به فاز 2 شهر زابل شامل 119948 متر شبکه و 17772 متر خط تغذیه و 5 ایستگاه TBS و تعداد 3 هزار انشعاب و یک عدد CPS - سوم تیر99

نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه و انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور شهرستان رضوانشهر - 31 خرداد

مزایده فروش یک دستگاه خودرو - 20 خرداد

خدمات امدادرسانی و خودروهای امداد و مرکز پیام - 19 خرداد

عملیات اجرایی طرح شمع ها و پایه های عبور لوله 10 و 16 اینچ(250 پوند) روی خرپای رودخانه گنجه رودبار و چهارده آستانه اشرفیه - 30 اردیبهشت

تعمیر و کالیبراسیون کنتور دیافراگمی و رگولاتورهای خانگی و صنعتی - 29 اردیبهشت

اجرا و نصب دو عدد پایه بتونی و خرپا به همراه عبور لوله 6 اینچ از روی خرپا در روستای فوشه فومن در محدوده قلعه رودخان - 24 اردیبهشت

نگهداری تاسیسات، شبکه و انشعابات شهرستان رضوانشهر - 24 اردیبهشت

خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه 2 شهرستان رشت - 24 اردیبهشت

نگهداری تاسیسات، شبکه و انشعابات شهرستان سیاهکل - 24 اردیبهشت

خرید و تملک زمین واقع در روستای چپرپرد پایین از توابع خشکبیجار - 10 اردیبهشت

خرید و تملک زمین واقع در روستای مثلاکوه تالش - 22 اردیبهشت

مزایده فروش ماشین آلات شرکت گاز استان گیلان - 22 اردیبهشت

ساخت و نصب 700 مورد انشعاب پراکنده شهرستان آستانه - 17 اردیبهشت

زیرسازی و ترمیم آسفالت ترانشه های گاز در روستاهای رودبار به متراژ 6270 متر - 17 اردیبهشت

محوطه سازی و روشنایی محوطه ایستگاه CGS رضوانشهر - 17 اردیبهشت

خرید 6 کیلومتر لوله فولادی 10 اینچ - 1 اردیبهشت

خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه 2 شهرستان رشت - 1 اردیبهشت

خرید و تملک زمین در روستای استخربیجار از توابع آستانه اشرفیه - 23 فروردین

خدمات حمل و نقل - 26 اسفند

خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه 2 شهرستان رشت - 7 اسفند

طرح پایه های عبور لوله 6 اینچ روی خرپای قلعه رودخان - 27 بهمن

عملیات اجرایی طرح شمع ها و پایه های عبور لوله 10 و 16 اینچ روی خرپای رودخانه گنجه رودبار و چهارده آستانه اشرفیه - 27 بهمن

خدمات حمل و نقل - یک سال شمسی - 27 بهمن

آگهی خدمات نگهبانی - یک سال شمسی - 19 بهمن

محوطه سازی و روشنایی محوطه ایستگاه CGS رضوانشهر - 16 بهمن

آگهی فراخوان مشاور - 15 بهمن

ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده شهرستان رشت - 13 بهمن

زیرسازی و ترمیم آسفالت ترانشه های گاز در روستاهای رودبار به متراژ 6270 متر - 12 بهمن

اجرای 20 کیلومتر شبکه در حفرات خالی شهرستان لنگرود - 1 بهمن

خرید و تملک زمین واقع در روستای کاکرود از توابع املش - 30 دی

خط تغذیه سه راه خاور به شهرک سفیدرود - 29 دی

ساخت و نصب 750 مورد انشعاب پراکنده شهرستان رودسر - 29 دی

اجرای 3774 متر شبکه در حفرات خالی شهرستان آستانه اشرفیه - 29 دی

اجرای 13000 متر شبکه حفرات خالی شهرستان رشت - 23 دی

محوطه سازی و روشنایی محوطه ایستگاه CGS رضوانشهر - 23 دی

وصول مطالبات مناطق یک و دو شهر رشت - 23 دی

تهیه و نصب 127 دستگاه کابینت جهت کنتورهای 160 مترمکعبی مشترکین در شهرستان های صومعه سرا و شفت - 3 دی

خرید چراغ کامل ضد انفجار فلورسنت - 2 دی

ساخت و نصب 750 مورد انشعاب پراکنده شهرستان رودسر - 30 آذر

گازرسانی به خط تغذیه کمکی شفت - 23 آذر

وصول مطالبات مناطق یک و دو شهر رشت - 18 آذر

خرید چراغ کامل ضد انفجار فلورسنت - 29 آبان

خدمات عمومی ستاد و شهرستان ها - 29 آبان

گازرسانی به خوشه امام زاده ابراهیم از توابع شفت به طول تقریبی 77238 متر شبکه و 13848 متر خط تغذیه ، یک ایستگاه TBS و 1500 انشعاب - 25 آبان

گازرسانی به خوشه جلگه استان گیلان به طول تقریبی 68133 متر شبکه و تعداد 827 انشعاب - 25 آبان

زیرسازی و ترمیم آسفالت تراشه های گاز در روستاهای رودبار به متراژ 6270 متر - 20 آبان

اجرای حفرات خالی پراکنده شهرستان رودسر به طول 9000 متر - 20 آبان

آگهی فراخوان مشاور - 14 آبان

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای شیلاوشت تالش - 13 آبان

آگهی خرید و تملک زمین و اقع در روستای مثلاکوه تالش - 12 آبان

خرید فیلتر گاز خشک در چند سایز و کلاس - 12 آبان

عملیات تهیه و نصب تعداد 127 دستگاه کابینت جهت کنتورهای 16مترمکعبی مشترکین در شهرستان های صومعه سرا و شفت- 12 آبان

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای تنگاب تالش - 8 آبان

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کسمجان تالش - 8 آبان

خدمات عمومی ستاد و شهرستان ها - 29 مهر

طراحی، تولید، نصب و راه اندازی 500 دستگاه سامانه قرائت از راه دور تصحیح کننده مشترکین عمده گاز - 21 مهر

نگهداری و تعمیرات تاسیسات و شبکه و انشعابات رودبار - 21 مهر

اجرای حفرات خالی سطح شهرستان های صومعه سرا، فومن و شفت به طول 16856 متر - 21 مهر

اجرای حفرات خالی پراکنده شهرستان رودسر به طول 9000 متر - 16 مهر

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای مطلاکوه املش - 13 مهر

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای گنجه رودبار - 8 مهر

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای آبکنار بندرانزلی - 8 مهر

ساخت و نصب 1200 انشعاب شهرستان لنگرود - 3 مهر

نگهداری و تعمیرات تاسیسات، شبکه و انشعابات شهرستان رودبار - 31 شهریور

خدمات قرائت و تولید صورتحساب آنلاین در سطح استان گیلان - 27 شهریور

خرید لوله فولادی 3/4، 10 و 12 اینچ به متراژ کل 17424 متر - 23 شهریور

گازرسانی به فاز 2 مسکن مهر رشت - 16 شهریور

اورهال هیتر ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان گیلان - 16 شهریور

زیرسازی و ترمیم آسفالت تراشه های گاز در روستاهای رودبار به متراژ 6270 متر - 13 شهریور

اجرای حفرات خالی پراکنده شهرستان های انزلی،رضوانشهر و ماسال به طول 9425 متر - 9 شهریور

اجرای حفرات خالی پراکنده شهرستان های تالش و آستارا به طول 9854 متر - 9 شهریور

خرید چهار دستگاه سرور HP DL 380 G 10 - شش شهریور

خدمات گازبانی - مدت پیمان: یک سال شمسی - 4 شهریور

آگهی فراخوان مشاور - 28 مرداد

پشتیبانی از سرور و مرکز و تجهیزات مانیتورینگ و نگهداری از تجهیزات اندازه گیری - 27 مرداد

ساخت و نصب 1200 انشعاب شهرستان لنگرود - 27 مرداد

آگهی مناقصه: اجرای 800 انشعاب پلی اتیلن و فولادی شطح شهرستان صومعه سرا - 20 مرداد

خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار و مطالعات راهبردی و پایش درجهت کاهش نشت در سطح شرکت گاز استان گیلان - 20 مرداد

نگهداری و تعمیرات ایستگاه ها و حفاظت کاتدیک منطقه یک شهرستان رشت - 20 مرداد

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای چپرپرد پایین از توابع خشکبیجار - 19 مرداد

خط تغذیه میانکوه به ایستگاه TBS کشاورز از توابع شهرستان تالش به طول تقریبی6300 متر - 16 مرداد

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان فومن - 15 مرداد

ساخت دو ایستگاه TBS روستای ویه و انبوه - 14 مرداد

اطلاعیه؛ قابل توجه تامین کنندگان و پیمانکاران گرامی - 14 مرداد

ساخت دو ایستگاه TBS روستای کلامرود و پینه وند - 14 مرداد

گازرسانی به فاز 2 مسکن مهر رشت - 9 مرداد

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای ویزنه - قره سو تالش - 8 مرداد

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کسمجان تالش - 6 مرداد

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای تنگاب تالش - 5 مرداد

آگهی فراخوان مشاور - 30 تیر

مقاوم سازی و بهسازی اداره گاز آستانه اشرفیه - 30 تیر

اجرای 10200 متر شبکه حفره خالی فولادی و پلی اتیلن در شهرستان لاهیجان - 24 تیر

گازرسانی به شهرستان زابل به طول تقریبی 60656 متر شبکه، 30556 متر خط تغذیه به همراه 3 ایستگاه TBS و یک ایستگاه CPS چاهی (PC) - هجده تیر

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان صومعه سرا - 18 تیر

خرید و تملک زمین واقع در روستای شوک بخش رحیم آباد - 17 تیر

خرید لوله گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان شهر زابل - 17 تیر

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان شفت - 17 تیر

ساخت دو ایستگاه TBS روستای ویه و انبوه - 3 تیر

ساخت دو ایستگاه TBS روستای کلامرود و پینه وند - 1 تیر

تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز آستانه اشرفیه - 20 خرداد

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان لاهیجان - 11 خرداد

خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ( کنتورهای توربینی - تصحیح کننده ها) - 8 خرداد

خرید بریر - 1 خرداد

گازرسانی به مشترکین صنعتی و مجتمع های مسکونی - 1 خرداد

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کلیشم رودبار - 1 خرداد

خرید قطعه محافظ الکتریکی جهت نصب در ایستگاه گاز (بریر) - مدت قرارداد: 60 روز - 28 اردیبهشت

نصب 1200 انشعاب پراکنده شهرستان لاهیجان - مدت پیمان: 365 روز تقویمی - 15 اردیبهشت

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شهرستان بندرانزلی - مدت پیمان: 365 روز - 14 اردیبهشت

تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز آستانه اشرفیه - مدت پیمان: 360 روز تقویمی - 11 اردیبهشت

خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری - 11 اردیبهشت

تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان تالش - مدت پیمان: یک سال - 11 اردیبهشت

تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان لنگرود - 10 اردیبهشت

نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و سرویس شیرهای منطقه 1 رشت - 7 اردیبهشت

نصب 2000 انشعاب پراکنده شهرستان رشت - مدت پیمان 300 روز شمسی - 7 اردیبهشت

خرید و تملک زمین واقع در روستای مطلاکوه از توابع شهرستان املش - 4 اردیبهشت

خدمات امدادرسانی، خودروهای امداد و مرکز پیام، مدت پیمان: یک سال شمسی - 24 فروردین

آگهی اجرای گازرسانی به شهر صنعتی رشت (2570 متر خط تغذیه) - 5 آذر

خرید و تملک زمین واقع در روستای سراگاه نعلبند تالش - 20 فروردین

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای ویه از توابع شهرستان رودبار - 29 آبان

خط تغذیه باقیمانده جانکا به لشت نشا به طول تقریبی 32790 متر به همراه نصب دو مورد ایستگاه حفاظت از زنگ - 21 اسفند

آگهی فراخوان مشاور - 29 آبان

تعمیرات محوطه و احداث دیوار CGS سنگر به همراه ترمیم و بازسازی دیوار 30 مورد ایستگاه CGS و TBS منطقه یک رشت - 20 اسفند

آگهی فراخوان مشاور - 26 آبان

اجرای 6500 متر شبکه و حفرات خالی شهرستان آستارا - 18 اسفند

آگهی فراخوان مشاور - 26 آبان

گازرسانی به خوشه گیلاده از توابع آستارا - پانزده اسفند

آکهی نگهداری و تعمیرات تاسیسات و شبکه و انشعابات منطقه 2 شهرستان رشت - 23 آبان

خرید و تملک زمین واقع در روستای ویه از توابع شهرستان رودبار - چهارده اسفند

آگهی خدمات ستاد بمدت یک سال شمسی - 12 آبان

گازرسانی به خوشه سجیران از توابع رودسر به تعداد 20 روستا ... - یازده اسفند

آگهی مناقصه مقاوم سازی و بهسازی اداره گاز آستانه اشرفیه - 2 آبان

گازرسانی به خوشه مریان از توابع تالش به تعداد 27 روستا به طول تقریبی 187630 متر شبکه، 45910 متر خط تغذیه و تعداد 2898 انشعاب و شش مورد ایستگاه PC) TBS) ، یک ایستگاه CP - هشت اسفند

آگهی مناقصه خدمات حمل و نقل - یک سال شمسی - 9مهر

خدمات نصب کنتور و رگولاتور مشترکین منطقه یک رشت (c) - یکم اسفند

گازرسانی به خوشه ملکوت 2 شامل 12913 متر شبکه و 25047 متر خط تغذیه و 1930 عدد انشعاب و نصب 4 ایستگاه PC - TBS - نوزده شهریور

خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری - یکم اسفند

انجام خدمات گازبانی شرکت گاز استان گیلان - مدت پیمان: یک سال شمسی - 10 شهریور

اجرای عملیات تعمیرات شبکه و انشعاب فولادی و پلی اتیلن منطقه 2 شهرستان رشت - یکم اسفند

مزایده عمومی فروش اقلام مازاد شرکت گاز - 10شهریور

گازرسانی به حفرات خالی خوشه خرما از توابع شهرستان رضوانشهر به طول تقریبی 13872 متر شبکه و تعداد 381 انشعاب - PC

گازرسانی به خوشه رودبار 4 به طول تقریبی 70014 متر شبکه و 20536 متر خط تغذیه و تعداد 1840 انشعاب پلی اتیلن - 10 شهریور

آگهی مناقصه باقیمانده خطوط تغذیه دولت اباد به گنجه و دارستان به لویه به طول 6200 متر و اصلاح شبکه به طول 700 متر و نصب یک ایستگاه PC - TBS5000

مزایده عمومی فروش اقلام مازاد شرکت گاز - 6 شهریور

آگهی خدمات نگهبانی - یک سال شمسی

انجام خدمات کنتورخوانی - مدت پیمان: یک سال شمسی - 29 مرداد

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای گنجه از توابع شهرستان رودبار - 1 بهمن

فراخوان خرید خدمات مشاور - 22 مرداد

آگهی ساخت و نصب 1200 انشعاب پراکنده شهرستان لنگرود PC - بیست و سوم دیماه

اجرای 9552 متر شبکه در حفرات خالی شهرستان شفت - 16 مرداد

آگهی مزایده فروش اقلام مازاد - 16 دی

اجرای 20 کیلومتر شبکه در حفرات خالی شهرستان رشت - 16 مرداد

آگهی مزایده فروش اقلام مازاد - 16 دی

آگهی مزایده 4 دستگاه ماشین آلات شرکت گاز استان گیلان - 31 تیر

گازرسانی به خوشه دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل به تعداد 27 روستا به طول تقریبی 88407 متر شبکه و تعداد 790 انشعاب و یک مورد ایستگاه PC) TBS) - ده دی

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای جیرکل از توابع رحیم آباد شهرستان رودسر - 30 تیر

آگهی مقاوم سازی و بهسازی اداره گاز آستانه اشرفیه - شش دی

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای شوک از توابع رحیم آباد شهرستان رودسر - 20 تیر

آگهی اجرای 15250 متر شبکه حفرات خالی شهرستان رودبار - شش دی

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای نیلو از توابع رحیم آباد رودسر - 20 تیر

آگهی عملیات اجرایی یک عدد شمع و دو عدد پایه بتونی برای لوله عبوری از رودخانه جیرده (c) - شش دی

آگهی فراخوان مشاور در شهر آستانه و روستاهای تابعه - 5 تیرماه

آگهی اجرای 8500 متر شبکه در حفرات خالی آستانه اشرفیه (pc) - شش دی

آگهی فراخوان مشاور در شهر انزلی و روستاهای تابعه - 5 تیرماه

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای آبکنار از توابع شهرستان بندرانزلی- 17 آذر

انجام خدمات نشت یابی و تاسیسات گازدار و مطالعات راهبردی و پایش درجهت کاهش نشت در سطح شرکت گاز استان گیلان

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای سراگاه نعلبند تالش - 17 اذر

تجدید مناقصه ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده شهرستان رشت (pc) - دوازده خرداد

اجرای 15250 متر شبکه حفرات خالی شهرستان رودبار - 11 آذر

انجام خدمات کنتورخوانی - یک سال شمسی

اجرای 20 کیلومتر شبکه حفرات خالی شهرستان لنگرود (pc) - یازده آذر

اجرای 6310 متر حفرات خالی شهرستان آستانه اشرفیه (pc) - نهم خرداد

اجرای 11 کیلومتر شبکه حفرات خالی شهرستان سیاهکل و دیلمان (pc) - یازده آذر

خط تغذیه لولمان به طارمسر از توابع شهرستان رشت به طول تقریبی 6291 متر (pc)

آگهی مناقصه اجرای 17 کیلومتر شبکه حفرات خالی شهرستان رشت - 7 آذر

ساخت و نصب 2000 هزار انشعاب پراکنده شهرستان رشت (pc) - بیست و هفتم فروردین

گازرسانی به خوشه هرکیان رودبار به طول تقریبی 80668 متر و تعداد 984 انشعاب (PC) - بیست فروردین

گازرسانی به خوشه نارنج بن لنگرود به طول تقریبی 16436 متر و تعداد 189 انشعاب (PC) - نوزده فروردین

اجرای 5350 متر شبکه در حفرات خالی و نصب 200 انشعابات پراکنده شهرستان انزلی (PC) - نوزده فروردین

آگهی گازرسانی به خوشه سلیم آباد ماسال به طول تقریبی 28068 متر و تعداد 294 انشعاب PC - هجده فروردین

آگهی اجرای 11096 متر شبکه حفره خالی و 700 انشعاب پراکنده شهرستان سیاهکل - 23 دی

آگهی اجرای حفرات خالی و خط تغذیه به طول 13414 متر و نصب 600 مورد انشعاب در شهرستان تالش - 23 دی

آگهی عبور لوله 6 و 8 اینچ از خرپای ماچیان رحیم آباد به همراه ساخت و نصب خرپا و دو مورد پایه بتونی - 13 دی

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای پینوند از توابع شهرستان رودبار- 5 دی

آگهی مزایده فروش اجناس مازاد - 5 دی

آگهی مزایده فروش اجناس مازاد - 4 دی

اجرای 11096 متر شبکه حفره خالی و 700 انشعاب پراکنده شهرستان سیاهکل - 22 آذر

گازرسانی به خوشه کلات مشایخ از توابع شهرستان تالش pc - هجده آذر

آگهی مزایده فروش اجناس مازاد - 18 آذر

آگهی مزایده فروش اجناس مازاد - 5 آذر

آگهی مزایده فروش اجناس مازاد - 5 آذر

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کلامرود از توابع شهرستان املش - 5 آذر

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای موسی کلایه از توابع شهرستان املش - 5 آذر

آگهی مزایده فروش اجناس مازاد- 1 آذر

آگهی مزایده فروش اجناس مازاد- 1 آذر

آکهی مزایده فروش کنتور و رگلاتور - 1 آذر

نظارت بر نصب تجهیزات بهره برداری استان گیلان - 22 آبان

آگهی مزایده فروش 4 دستگاه ماشین آلات -20 آبان

خرید و تملک زمین واقع در روستای پینوند - 17 آبان

خدمات حمل و نقل - 1 آبان

اجرای باقیمانده خط تغذیه حسن رود به خشکبیجار و خمام به خشکبیجار به طول تقریبی 6962 متر - 1آبان

اجرای 15 کیلومتر حفرات خالی و ساخت و نصب 500 انشعاب شهرستان رشت - 1 آبان

اجرای خط تغذیه گشت به خسرو آباد از توابع شهرستان فومن به طول تقریبی 7300 متر - 1آبان

اجرای 6900 متر شبگه حفرات خالی شهرستان رودسر - 1 آبان

آگهی اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود به طول تقریبی 15000 متر – 25 مهر

آگهی اجرای حفره خالی شهرستان فومن به طول تقریبی 25000 متر و نصب 250 انشعاب پلی اتیلن – 25 مهر

آگهی اجرای خط تغذیه بازکیاگوراب به شهر لاهیجان جهت تامین و پایداری گاز – 25 مهر

آگهی خدمات عمومی ستاد - 25 مهر

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کلامرود از توابع شهرستان املش - اول مهرماه

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای موسی کلایه از توابع شهرستان املش - اول مهرماه

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای ناوه از توابع شهرستان رودبار - 26 شهریور

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای انبوه از توابع شهرستان رودبار 960612

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کلیشم از توابع رودبار

آگهی تجدید مناقصه؛ اجرای باقیمانده خط تغذیه حسن رود به خشکبیجار و خمام به خشکبیجار به طول تقریبی 6962 متر pc

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کلیشم از توابع شهرستان رودبار

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کلیشم از توابع شهرستان رودبار

اجرای خط تغذیه بازکیاگوراب به شهر لاهیجان جهت تامین و پایداری جریان گاز

اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود به طول تقریبی 15000 متر pc

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای پینوند از توابع شهرستان سیاهکل

اجرای حفره خالی شهرستان فومن به طول تقریبی 25000 متر ونصب 250 انشعاب پلی اتیلن pc

خدمات گازبانی سال 96 شرکت گاز استان گیلان – مدت پیمان : یک سال شمسی

اجرای باقیمانده خط تغذیه حسن رود به خشکبیجار و خمام به خشکبیجار به طول تقریبی 6962 متر pc

خدمات تولید صورتحساب همزمان سال 96 مدت پیمان: یک سال شمسی

آگهی مزایده مقادیری کنتور و رگلاتور اسقاط 96/03/09

آگهی مزایده فروش اجناس مازاد شرکت 96/03/09

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای دارستان رودبار

آگهی خدمات حمل و نقل – مدت پیمان: یک سال شمسی

گازرسانی به خوشه کلیشم شامل روستاهای کلیشم، ویه، ناوه، خره پو، یکنم، اینه ده، پاکده، اسکابن، انبوه، بیورزین، از توابع رودبار به طول تقریبی 108843 متر و تعداد 1520 انشعاب و خط تغذیه به متراژ 50714 pc

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

گازرسانی به خوشه اورما ( شامل روستاهای رزدار، اورما، انگولش، بیاچال، استه سر) از توابع رضوانشهر و روستای پنگاپشت از توابع ماسال به طول 64680 متر و 10114 متر خط تغذیه و ساخت و نصب 1461 انشعاب و یک مورد tbs 2500- PC

گازرسانی به خوشه ملکوت شامل روستاهای ملکوت، لرود، مربو، کاکرود، امام، سیاه، خولک، بویه، مطلاکوه، کجید، دیماجانکش، موسی کلایه، کلامرود، گورج، پینوند از توابع املش به طول تقریبی 101493 متر و تعداد 1930 انشعاب و خط تغذیه به متراژ 39168 متر PC

مقاوم سازی شبکه و اجرای حفرات خالی به طول 10500 متر شبکه و نصب انشعاب به تعداد 800 مورد در شهرستان تالش pc 96/2/12

آگهی مزایده کنتور و رگلاتور اسقاط 95/12/04

آگهی مزایده و فروش اجناس مازاد و سالم 95/12/4

گازرسانی به خوشه دفراز به تعداد 19 روستا به طول 94519 متر از توابع رودبار ( شامل روستاهای: ویشان، شیرکده،گنبک، حشمت آباد، حاجیده، دره دشت، چلگاسر، میانفریرود،چاک، پسیندره، راجعون، رشی، دفراز، استخرگاه، پلنگدره، رودخانه، رودخانه، سیدان، حاجی شیرکیا) و ساخ

گازرسانی به خوشه اورما به طول 74794 متر از توابع رضوانشهر و روستای پنگاپشت از توابع ماسال و ساخت و نصب 461 انشعاب (PC)

انجام خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار و مطالعات راهبردی و پایش در جهت کاهش نشت در سطح شرکت گاز استان گیلان- مدت یک سال شمسی 95/11/26

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای مهربن از توابع شهرستان سیاهکل 95/11/26

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای دارستان از توابع رودبار نوبت اول – شماره مجوز 4877/1395 95/11/19

گازرسانی به خوشه خرما به طول 34560 متر از توابع لنگرود( شامل روستاهای : بندر محله، گاوکلی، مادیان گوابر، آترود،کهابون، ملاز گوابر، سرگوابر، پنو، لموش پشت، فتحعلی گوابر، خرما، اشکال) و ساخت و نصب 538 انشعاب 95/11/12 PC

خط تغذیه تقویتی 12 از CGS جاده تهران تا CGS شاقاجی سنگر به طول تقریبی 2700 95/11/12

گازرسانی به خوشه قلعه گردن به طول 8496 متر از توابع رودسر ( شامل روستاهای: قلعه گردن، کشکوه، نرماش) و ساخت و نصب 126 انشعاب 95/11/11 pc

گازرسانی به خوشه سپین به طول 112042 متر از توابع رودبار ( شامل روستاهای طالکوه، پس طالکوه، لیاول سفلی، جلاده، برارود، شاه شهیدان، اسپهبدان، چیچال، داماش، قوشه لانه، صیقلده، کشکش، دنبالده، سپستانک، چلوانسرا، گوفل، چهیش، سیبن، گردویشه، کلنکش، لیاول اولیا) و

انجام خدمات حمل و نقل شرکت گاز استان گیلان به مدت 360 روز شمسی 95/11/2

نظارت کارگاهی پروژه های استان گیلان -شماره 32/م95 95/10/25

گازرسانی به خوشه خرما به طول 34560 متر از توابع لنگرود (شامل روستاهای گاوگلی، مادان گوابر، آترود، بیروم؛ علم سر، تیک سر، پنو، بندرمحله، لموش پشت، فتحعلی گوابر،خرما، اشکال) و ساخت و نصب 538 انشعاب پلی اتیلن pc 95/10/15

انجام خدمات امدادرسانی، خودروهای امداد و مرکز پیام در سطح گیلان - مدت پیمان : یک سال شمسی

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای مهربن از توابع شهرستان سیاهکل 95/9/3

خرید و نصب دکل مهارت، آنتن و رادیو برای 40 اداره گاز استان گیلان و ارتفاعات پیری و هرزویل - مدت 90 روز 95/8/17

انجام خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار و مطالعات راهبردی و پایش درجهت کاهش نشت در سطح شرکت گاز استان گیلان - مدت سه سال شمسی 95/8/16

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای پس ویشه رشت95/8/10

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای آسیابر دیلمان95/8/9

اجرای 12210 متر شبکه در حفرات خالی و ساخت و نصب 1250 انشعاب انزلی، رضواشهر، ماسال PC 95/8/8

گازرسانی به خط تغذیه سنگر به بنکده از توابع رشت به طول 4700 متر (c) مدت پیمان: 90 روز تقویمی 95/8/8

خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال پروژه مانیتورینگ مورد نیاز شرکت گاز گیلان(مربوط به 48 ایستگاهCGS) سوم آبان95

احداث ساختمان اداره گاز ضیابر 95/07/14

احداث ساختمان اداره گاز لوندویل 95/07/14

احداث ساختمان اداره گاز گوراب زرمیخ 95/07/14

احداث ساختمان اداره گاز شاندرمن 95/07/14

اجرای 7 کیلومتر شبکه حفره خالی وساخت و نصب 1000 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن بخش سنگر PC 95/07/14

ساخت و نصب 1500 انشعاب پی اتیلن روستاهای کدوسرا، کیاسرا، باز قلعه ملک، نشرودکل از توابع رشتPC 95/7/14

احداث اداره گاز چاف و چمخاله 95/7/14

مزایده فروش لوله پلی اتیلن اسقاط (معادل 2 تن)95/6/16

ساخت و نصب (مکانیکال و ساختمانی) 5 ایستگاه TBS کابینتی (طبقاتی)به ظرفیت 5000M3/hr روستاهای لب دریا آستانه، خشک رودبار صومعه سرا، کوچکام مسیر خط تغذیه سه سار ماسال، گاه بیجار و پهمدان لاهیجان 95/6/14 (pc)

انجام خدمات پشتیبانی فنی و نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی و بهره برداری استان گیلان بمدت یک سال شمسی

گازرسانی به روستاهای رودبار (خوشه رودبار3)(شامل روستاهای فیلده، موش بیجار،طلابر و رزکند، رناسک بن و کردپشته،قلعه گل، توسه رود، سرشمام، گلورز، دشتگان،آغوزین)(جمعاً به طول 54842 متر و ساخت و نصب 625 انشعاب پلی اتیلن)RC- 95/6/10

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای آسیابر دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل 95/6/1

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای پیرکوه دیلمان شهرستان سیاهکل95/5/30

خدمات عمومی ستاد و شهرستانها شرکت گاز استان گیلان- مدت یک سال شمسی 95/5/23

اجرای 30 کیلومتر شبکه، خط تغذیه، صنایع در حفرات خالی و نصب 2000 هزار انشعاب پراکنده شهرستان رشت (PC) چهار مرداد 1395

اجرای 18000 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 14000 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستانهای تالش و آستارا 950421

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای جیرکویه از توابع خشکبیجار 95/04/21

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای پس ویشه از توابع رشت 95/04/21

گازرسانی به باقیمانده روستای نشرودکل از تواب رشت به طول 8200 متر و ساخت و نصب400 انشعاب پلی اتیلن 95/04/20

ایجاد 17700 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 2150 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستان های صومعه سرا، فومن،شفت

ساخت و نصب 1500 انشعاب پلی اتیلن در سطح شهرستان رشت ( بخش لشت نشا و کوچصفهان)

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای جیرکویه از توابع خشکبیجار

آکهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کاه بیجار از توابع شهرستان لاهیجان

اجرای 16788 متر شبکه حفرات خالی و نصب 1700 انشعابات پراکنده شهرستانهای آستانه اشرفیه و سیاهکل (pc)

آگهی تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای گاز خانگی و رگلاتور

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای کیاگهان-خاله سر از توابع لنگرود

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای پس ویشه از توابع رشت

اجرای 20000 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستانهای تالش آستارا

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای پیرکوه دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیلان (pc) شماره 5/م/95

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیلان (pc ) شماره 2/م/95

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیلان (pc ) شماره 3/م/95

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیلان(pc ) شماره 4/م/95

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیلان شماره 1/م/95

آگهی نگهداری و تعمیرات تاسیسات و شبکه و انشعاب شهرستان رشت(منطقه2)

آگهی خدمات حمل و نقل در سطح استان گیلان و سایر نقاط کشور

آگهی نگهداری و تعمیرات تأسیسات و شبکه و انشعاب شهرستان رشت (منطقه1)

آگهی خرید و تملک زمین واقع در حیران از توابع آستارا

اجرای 20000 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستان رودبار (PC) مورخ 94/11/29

خدمات حمل و نقل در استان گیلان و سایر نقاط کشور 94/11/27

آگهی خرید و تملک زمین در روستای کاه بیجار لنگرود 94/11/20

آگهی خرید و تملک زمین در روستای کیاگهان خاله سر لنگرود 94/11/19

اجرای 20000 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 1300 انشعاب پراکنده شهرستانهای رودسر و املش

تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازدار شهرستان های انزلی، رضوانشهر و ماسال

اجرای 20000 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستان رودبار (PC)

خدمات گازبانی شرکت گاز استان گیلان 94/11/4

آگهی خرید و تملک زمین در حاجی آباد املش 94/10/29

آگهی خرید و تملک زمین در روستای دهسر تموشل لاهیجان 94/10/29

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و سرمایه گذاران PCF

آگهی مزایده فروش اقلام اسقاط و مازاد شرکت گاز استان گیلان 94/10/13

آگهی خرید و تملک زمین در روستای علیسرای سیاهمزگی شفت 94/9/24

آگهی خرید و تملک زمین در روستای لولمان فومن 94/9/24

آگهی خرید و تملک زمین در فلکده رشت 94/9/23

گازرسانی به خوشه خرطای به طول 38290 متر از توابع لنگرود 94/9/17

اجرای 3350 متر شبکه و نصب 80انشعاب پراکنده در حفرات خالی شهر و روستاهای گازدار بخش دیلمان و پیرکوه94/9/17

ساخت و نصب (مکانیکال) ایستگاه تقلیل فشار TBS و CGS تازه آباد جانکاه از توابع سیاهکل94/9/17

حذف 51 فقره حوضچه و ساقه بلند کردن شیرهای حوضچه ای شهر رشت 94/9/16

آگهی خرید و تملک زمین در روستای طارمسر از توابع کوچصفهان 94/9/9

آگهی خریو و تملک زمین در روستای دهشال آستانه اشرفیه

آگهی خرید و تملک زمین در روستای قلعه رودخان فومن 94/9/3

خدمات کنتورخوانی شرکت گاز استان گیلان 94/8/30

آگهی خرید و تملک زمین واقع در فلکده رشت 94/8/23

آگهی خرید و تملک زمین واقع در روستای نعلبند سراگاه تالش 94/8/21

آگهی مناقصه خدمات امدادرسانی شرکت گاز استان گیلان

آگهی مناقصه ساخت و نصب (مکانیکال) ایستگاه تقلیل فشار TBS و CGS تازه آباد جانکاه از توابع سیاهکل

اجرای 3250 متر شبکه و نصب 80انشعاب پراکنده در حفرات خالی شهر و روستاهای گازدار بخش دیلمان و پیرکوه

خدمات کنتورخوانی شرکت گاز استان گیلان 94/7/28

اجرای 20000 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستان رودبار (pc) در 94/7/20

گازرسانی به خوشه گوشت پزان از توابع املش 94/7/6

گازرسانی به خوشه دیلمان و پیرکوه از توابع سیاهکل 94/7/6

گازرسانی به روستاهای سیاه کوه و میانبر از توابع صومعه سرا 94/6/30

آگهی خرید و تملک زمین در روستای علیسرای سیاهمزگی شفت 94/6/24

آگهی خرید و تملک زمین در روستای دهسر تموشل لاهیجان 94/6/23

آگهی خرید و تملک زمین در روستای دهشال از توابع شهرستان آستانه اشرفیه

اجرای 20000 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستان رشت 94/6/15

گازرسانی به باقیمانده روستای حشکوا از توابع رشت 94/6/11

خدمات عمومی و نشت یابی شرکت گاز استان گیلان 94/6/11

اجرای 15500 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 1150 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستانهای انزلی ، رضوانشهر و ماسال

گازرسانی به روستاهای حلیمه جان و باقیمانده شهران از توابع رودبار 94/6/11

ساختمان اداره گاز لنگرود ( توسعه و بازسازی اداری، محوطه سازی و بازسازی ساختمان موجود)

احداث ساختمانی ایستگاه CGS تازه آباد جانگاه به ظرفیت 120000 متر مکعب بر ساعت از توابع سیاهکل 94/5/28

آگهی فراخوان مشاور جهت نظارت کارگاهی پروژه های استان گیلان 94/5/26

آگهی خرید و تملک زمین در CGS فلکده رشت 94/5/26

گازرسانی به خوشه خرطای از توابع لنگرود 94/5/26

گازرسانی به خوشه گوشت پزان از توابع املش 94/5/26

آگهی خرید و تملک زمین در روستای قلعه رودخان فومن

آگهی خرید و تملک زمین در نعلبند سراگاه تالش 94/5/25

گازرسانی به روستاهای رودبار (خوشه رودبار 2) 94/5/18

گازرسانی به خوشه دیلمان و پیرکوه از توابع سیاهکل 94/4/29

گازرسانی به خوشه تازه آباد جانکاه و خرارود از توابع سیاهکل 94/4/29

تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه و انشعابات و ساخت و نصب 1300 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستان های رودسر و املش 94/4/21

اجرای 6220 متر حفره خالی و نصب 400 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستان رودبار 94/4/21

گازرسانی به خوشه گوشت پزان به طول 31810 متر از توابع املش 94/4/15

گازرسانی به خوشه خرطای به طول 38240 متر از توابع لنگرود 94/4/15

باقیمانده خط تغذیه فلکده به میدان رازی رشت به طول تقریبی 2500 متر 94/4/14

فراخوان آگهی مناقصه عملیات ساختمانی تکمیل باند خط انتقال 16 اینچ جیرنده - بره سر دیلمان 94/4/9

اجرای 6900متر حفره خالی و نصب 1150 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن و تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه انشعاب شهرستان لاهیجان 94/4/7

آگهی فراخوان مشاور 94/4/7

گازرسانی به خوشه باغچه سرا از توابع آستارا 94/3/27

ساخت و نصب 30000 انشعاب پلی اتیلن در سطح استان گیلان 94/3/17

گازرسانی به خوشه گوشت پزان از توابع املش 94/3/16

گازرسانی به خوشه آبدنگسر از توابع لنگرود 94/3/11

گازرسانی به خوشه خرطای از توابع لنگرود 94/3/11

گازرسانی به خوشه دیلمان از توابع سیاهکل 94/3/11

گازرسانب به خوشه خالکی از توابع رشت 94/3/7

گازرسانی به خ.شه پاسکه از توابع صومعه سرا 94/3/6

گازرسانی به خوشه شالما از توابع ماسال 94/3/5

گازرسانی به خوشه میانده از توابع صومعه سرا 94/3/2

گازرسانی به خوشه پیرکوه از توابع سیاهکل 94/3/2

تجدید مناقصه - گازرسانی به خوشه سیاهمزگی از توابع شفت94/3/2

گازرسانی به خوشه دشتویل از توابع رودبار 94/2/24

تعمیرات و نگهداری تاسیسات، شبکه و انشعابات شهرستان لاهیجان 94/2/28

گازرسانی به خوشه باز قلعه ملک از توابع رشت 94/2/28

تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب شهرستان های آستانه و سیاهکل 94/2/28

گازرسانی به خوشه گشت از توابع فومن 94/2/24

گازرسانی به خوشه فوشازده از توابع آستانه اشرفیه 94/2/21

گازرسانی به خوشه توتکی از توابع سیاهکل 94/2/21

گازرسانی به خوشه رودپیش از توابع فومن 94/2/21

گازرسانی به خوشه زمیدان از توابع لاهیجان 94/2/15

انجام خدمات پشتیبانی و فنی و نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی استان گیلان 94/2/14

گازرسانی به خوشه کوچیچال از توابع فومن 94/2/14

تجدید مناقصه - گازرسانی به خوشه قلعه رودخان از توابع فومن 94/2/9

گازرسانی به خوشه تالش 1 مورخ 94/2/8

گازرسانی به خوشه چوبر از توابع شفت 94/2/8

گازرسانی به خوشه مرادهنده از توابع لاهیجان 94/2/7

گازرسانی به خوشه لولمان از توابع فومن 94/2/6

گازرسانی به روستای لات لیل از توابع لنگرود 94/1/29

گازرسانی به خوشه کت شصت آبادان از توابع آستانه 94/1/27

گازرسانی به روستای لات لیل از توابع لنگرود 94/1/29

گازرسانی به خوشه سیاهمزگی از توابع شفت 94/1/29

مناقصه گازرسانی به خوشه شیخ نشین از توابع ماسال 94/1/26

گازرسانی به خوشه طول لات رودسر 94/1/26

اجرای 17700 متر حفره خالی و تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب و نصب 2150 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستانهای صومعه سرا، شفت و فومن 94/1/24

اجرای 13000 متر حفره خالی و تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب و نصب 1000 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان تالش 94/1/16

گازرسانی به خوشه صیقلان از توابع شفت 94/1/15

گازرسانی به خوشه تالش 2 و خط تغذیه تالش به نعلبند و یک عدد ایستگاه کابینتی 5000m3/h)TBS) جمعاً به طول 136758 متر و ساخت و نصب 4196 انشعاب پلی اتیلن 93/12/12

گازرسانی به خوشه قلعه رودخان از توابع فومن و یک ایستگاه کابینتیTBS و یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدی جمعا به طول 59166 متر و ساخت و نصب 1363 انشعاب پلی اتیلن 93/12/12

ساخت و نصب 6300 انشعاب فولادی و پلی اتیلن روستاهای رشت و رودبار93/12/12

ساخت و نصب 2200 انشعاب پلی اتیلن روستاهای غرب گیلان 93/11/28

ساخت و نصب 2300 انشعاب پلی اتیلن روستاهای شرق گیلان93/11/28

گازرسانی به خوشه طول لات به طول 51100 متر و ساخت و نصب 1063 انشعاب پلی اتیلن از توابع رودسر 93/11/28

ساختمان اداری گاز لنگرود ( بازسازی ساختمان موجود ، توسعه ساختمان اداری و محوطه سازی)25-11-93

گازرسانی به روستاهای آهنگرمحله ، وزمه بیجار ، الله ده از توابع تالش به طول 6340 متر 93/11/11

گازرسانی به روستاهای جوریاب بالا و جوریاب پایین از توابع رشت به طول 11800 متر 93/11/11

مزایده عمومی تعدادی از ماشین آلات مازاد 93/11/6

گازرسانی به روستاهای لفوت بالا، لفوت پایین، ماشک تهرانچی و ماشک سپهداری از توابع آستانه به طول 29374 متر 93/11/5

گازرسانی به روستای چهارمحل از توابع شهرستان رودبار به طول 12100 متر 93/11/4

اجرای 15 کیلومتر شبکه حفره خالی و نصب 1200 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستان لنگرود 93/11/04

فراخوان مزایده عمومی تعدادی ماشین آلات مازاد 93/10/25

گازرسانی به باقیمانده روستای جوبنه ، پیش کنار ، گورابسر از توابع رشت به طول 49756 متر 93/10/21

اجرای ایستگاه تقلیل فشار CGS تازه آباد جانکاه به ظرفیت 120/000m3/h از توابع سیاهکل93/10/21

خدمات حمل و نقل در سطح استان گیلان مدت پیمان یکسال شمسی93/10/21

تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعاب، ایستگاه ها و اجرای 10000متر حفره خالی و ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن شهرستان آستارا 21-10-93

باقیمانده کارهای ساختمانی TBS/CGS به ظرفیت 10/000 دیلمان از توابع سیاهکل - 93/10/16

تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه و انشعاب شهرستان لنگرود 93/10/15

خرید و تملک زمین جهت احداث ایستگاه حفاظت از زنگ خط تغذیه چمخاله - کیاشهر واقع در روستای دستک 93/9/17

اجرای 20 کیلومتر شبکه حفره خالی و نصب 1300 انشعاب پراکنده شهرستانهای رودسر و املش 93/9/16

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران نوبت دوم 93.9.13

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران - 93/9/12

گازرسانی به روستای کوته کومه از توابع آستارا به طول 7950 متر و ساخت و نصب 176 انشعاب پلی اتیلن93/9/5

گازرسانی به باقیمانده روستاهای جوبنه، پیش کنار و گورابسر از توابع رشت به طول تقریبی 49756 متر 93/6/20

خدمات کنتورخوانی شرکت گاز استان گیلان 93/6/9

اجرای تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات و ایستگاههای شهرستانهای انزلی ، رضوانشهر و ماسال 93/6/9

خدمات خودروهای امداد در سطح استان گیلان - 93/6/2

خدمات امداد رسانی و گازبانی شرکت گاز استان گیلان - 93/6/2

نگهداری و تعمیرات تاسیسات ، شبکه و انشعابات شهرستان رشت - منطقه2 - 1/5/93

اجرای خط تغذیه جوشل به لاهیجان به طول تقریبی 6400 متر از توابع لاهیجان93/4/31

خدمات عمومی و نشت یابی شرکت گاز استان گیلان 93/4/29

اجرای 17 کیلومتر شبکه حفره خالی و نصب 2000 انشعاب پراکنده شهرستان رشت 93/4/10

نگهداری و تعمیرات تأسیسات، شبکه و انشعابات شهرستان های لاهیجان/آستانه اشرفیه/سیاهکل- 93/3/26

حفره خالی و انشعاب لاهیجان/ آستانه/سیاهکل- 93/3/4