طبق بند 2 ماده 9 مصوبه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28شورای عالی اداری با عنوان ”حقوق شهروندی در نظام اداری“، شهروندان حق دارند تا سیاست‏‏‏ها، تصمیمات، فرآیندها، خدمات و اقدامات دستگاه‌‏های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند.

در این راستا و به منظور جلب مشارکت‌های مردمی، شرکت گاز استان گیلان بر خود لازم می‌داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات آحاد مردم بویژه از سوی نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان را گردآوری و راهکارهای افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید. این شرکت تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد جامعه و دستگاه های اجرائی را در سرلوحه کار خود قرار داده است و به همین منظور بسترهای ارتباطی الکترونیکی را به شرح زیر فراهم و ارائه می نماید:

 

* سامانه رسیدگی به شکایات

* میز خدمت الکترونیک

* گفتگوی آنلاین

* ارتباط با مدیران سازمان

* سامانه نظرسنجی

۹شهریور ۱۴۰۱ 2480