هرگز براي آزمايش نشت گاز از شعله استفاده نكنيد . استفاده از كف مواد شوينده روش مناسب تشخيص نشت گاز است .    قبل از انجام هر گونه حفاري در محدوده مناطق گازرساني شده هماهنگي با شركت گاز ضروري است .    سرويس دوره اي تجهيزات گرمايشي شامل رسوب و دوده زدايي مخازن ، لوله ها و كوره موجب صرفه جويي قابل توجه در مصرف گاز طبيعي مي شود .    يكي از راههاي صرفه جويي اين است كه دماي آبگرمكن و شوفاژ را بين 50-60 درجه ي سانتيگراد قرار دهيد .    هموطن گرامي ، درصورت احساس مسموميت با گاز مونوكسيد كربن سريعاً وسيله گازسوز را خاموش نموده و پنجره ها را گشوده و در معرض هواي تازه قرار بگيرد .    بخاري مانند هر وسيله گازسوز ديگري به اكسيژن نياز دارد . بنابراين از مسدود كردن تمامي درزها و منافذ اكيداً خودداري كنيد .    نصب و استفاده از خاموش كننده هاي استاندارد در آشپزخانه از عوارض ناشي از آتش سوزي ها جلوگيري مي كند .    بهنيه مصرف كردن گاز ، بهينه مصرف كردن درآمد خانواده است .    هر وسيله گازسوز بايد داراي يك دودكش و مجهز به كلاهك استاندارد به شكل H باشد.    هموطن گرامي سرد بودن دودكش فلزي يا آبگرمكن نشانه وجود خطر و مسدود بودن مسير دودكش است.    به هيچ عنوان نبايد دودكش آبگرمكن و هود آشپزخانه از يك لوله يا كانال مشترك عبور داده شوند .    براي وصل كردن شيلنگ گاز به وسيله گازسوز و لوله كشي گاز حتماً بايد از بست هاي فلزي استفاده كنيد .    استفاده از لوله هاي آكاردئوني آلومينيومي به علت جفت نشدن با وسايل گازسوز و محل دودكش خطرناك است .    هر چراغ روشنايي گازي بايستي داراي يك شير قطع كننده مجزا باشد از اتصال آن به شيرهاي اجاق گاز ، بخاري و يا آبگرمكن جداً خودداري نماييد    درصورتيكه احساس كرديد سوخت بخاري ناقص بوده و يا باشعله آبي نمي سوزد به آن بي‌تفاوت نمانيد، ممكن است اين نقص ناشي از نرسيدن هواي كافي به بخاري باشد.     در هنگام قطع گاز از شبكه شهر و در مرحله نخست فوراً شير اصلي گاز را بسته و سپس شيرهاي مصرفي خانگي كليه واحدها درساختمان را ببنديد    از وارد آوردن ضربه بوسيله ديگ و ساير ظروف سنگين بر روي اجاق گاز جداً خودداري كنيد زيرا اين عمل باعث سست شدن اتصالات و نشت گاز مي شود.    هر وسيله گازسوز بايستي داراي دودكش مناسب و بدون اشكال جهت تخليه گازهاي حاصل از احتراق به فضاي آزاد باشد و هرگونه نقص و نارسايي و رعايت ننمودن استانداردها در اين مورد موجب حادثه خواهد گرديد    براي وصل كردن بخاري به لوله‌كشي گاز هرگز از شيلنگ‌هاي آب و یا لوله های غيراستاندارد استفاده نكنيد.    استفاده از اجاق پلوپز به عنوان وسيله گرمايشي ممنوع است * نصب بخاري ديواري در اتاق خواب مجاز نيست * نصب شومينه بدون ترموكوپل ممنوع است * نصب شومينه در اتاق خواب مجاز نيست     نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *   

نكات ايمني در مورد استفاده از اجاق گاز

1- اجاق گازهاي بزرگ و ساير وسائل گازسوزي كه به طور ثابت در يك محل نصب مي شوند بايد بوسيله لوله فلزي به سيستم لوله كشي ساختمان وصل گردند.

 

2-در هنگام روشن كردن اجاق گاز ابتدا شمعك يا كبريت را روشن و سپس شير گاز را باز كنيد.

3- در اجاق گازهائي كه پيلوت ( شمعك ) ندارند هميشه ابتدا كبريت را روشن و سپس شير گاز را باز كنيد.

4- اگر اجاق گاز و وسائل گازسوزي كه مورد استفاده شما قرار مي گيرند داراي پيلوت (شمعك) مي باشند چنانچه بعد از باز كردن شير گاز مشعل روشن نشود معلوم ميشود كه پيلوت ميزان نيست و يا خاموش شده است . در هر حال بايد فوراً شير اصلي را بست و بوسيله افراد خبره به بررسي و رفع علت پرداخت.

5- سررفتن ظرف غذا و مانند آنها برروي اجاق گاز ممكن است باعث خاموش شدن گاز گردد. بنابراين هنگام استفاده از اجاق گاز بايد دقت شود كه ظرف غذا سر نرود. چنانچه اين عمل اتفاق افتاد و شعله خاموش شد بايد فوراً شير گاز را بسته و پس‌از خارج كردن گاز منتشر شده در فضاي آشپزخانه ، اجاق گاز را تميز و آماده روشن كردن مجدد نمود.

6- هميشه مراقب باشيد كه مشعلهاي اجاق گاز و ضمائم آن كاملاً تميز و مرتب باشد تا گاز بتواند به راحتي و به اندازه كافي به مشعل برسد و با شعله آبي بسوزد.

7- براي نظافت اجاق گازبايد هفته اي يك يا دو دفعه شير مصرف مربوطه را بسته و مشعلها و ضمائم آن را از جاي خود بيرون آورده و پس‌از تميزكردن و شستن، كاملاً آنها را خشك‌كرده و دوباره در جاي خود قرار داده شود .

 

8- از وارد آوردن ضربه بوسيله ديگ و ساير ظروف سنگين بر روي اجاق گاز جداً خودداري كنيد زيرا اين عمل باعث سست شدن اتصالات و نشت گاز مي شود.

9- وسايل گازسوز مخصوصاً اجاق گاز را در محل وزش جريان باد مانند مقابل باد بزن هاي برقي ، پنجره و... قرار ندهيد زيرا اين عوامل باعث خاموش شدن شعله مي شوند و در نتيجه چون شير اجاق باز است گاز در فضا پراكنده مي شود و توليد خطر و آتش سوزي مي كند .

يادآوري :

بدين ترتيب در رابطه با استفاده صحيح از اجاق گاز شش نكته بسيار مهم است. 

1- ابتدا كبريت را روشن و سپس شير گاز را باز كنيد.

2- اجاق گاز بايد هميشه با شعله آبي بسوزد .

3- از وارد آوردن ضربه بوسيله ظروف سنگين روي اجاق گاز خودداري نماييد .

4- اجاق گاز و ساير وسايل گاز سوز را درمعرض كوران هوا و جريان باد قرار ندهيد .

5- از سر رفتن ظروف غذا در روي اجاق گاز جلوگيري نماييد .

6 –حتي الامکان از اجاق گازهاي مجهز به ترموکوپل استفاده کنيد .

۸آبان ۱۳۹۵ 1142