مدیران شرکت گاز و تامین اجتماعی گیلان بر گسترش همکاری های فیمابین تاکید کردند

 

در دیدار مدیران شرکت گاز و تامین اجتماعی گیلان، طرفین ضمن بحث و گفتگو در خصوص مسائل مختلف، بر گسترش همکاری های فیمابین تاکید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی گاز گیلان، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز گیلان در این خصوص بیان کرد: شرکت گاز همواره ارتباط موثری با سایر سازمان ها درجهت ارائه خدمات بهتر به مردم و مشترکین گاز داشته است.

 

مدیرعامل گاز گیلان با بیان اینکه همکاری با سازمان تامین اجتماعی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گاز نیز می باشد، گفت: امیدواریم تا با مشارکت و تعامل هرچه بیشتر با سایر نهادها و ادارات دولتی بتوانیم زمینه آسایش و رضایتمندی مردم شریف گیلان را فراهم نماییم.

 

همچنین در این دیدار علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با قدردانی از نگاه مثبت و همراهی مناسب شرکت گاز، خواستار گسترش هرچه بیشتر همکاری های فیمابین شد.

 

وی با اشاره به گازرسانی گسترده و ارائه خدمات مرتبط با گاز در سراسر گیلان گفت: همکاری مناسب میان تامین اجتماعی و شرکت گاز موجب پیشرفت و آبادانی استان خواهد شد.

 

۱۵اسفند ۱۴۰۱ 829